Šarišské múzeum

– podujatie sa bude niesť v znamení hrnčiny a keramiky, ktorej je celý víkend
venovaný
– počas dňa bude prebiehať prvý výpal v novej poľnej hrnčiarskej peci
– pre rodiny s deťmi bude pripravený hravý kvíz na viacerých stanovištiach
v areáli
– pripravené budú  komentované večerné prehliadky so začiatkom o 20.00
a 21.00
– večer nám bude hudobne spríjemňovať  harmonika v podaní ľudového
muzikanta