Kaštieľ Stropkov

Vystúpenie o .z. Sparta – strašidlá v kaštieli a iné zaujímavosti, čítanie v kaštieli
Predstavenie remesiel: zvonárstvo, kováčstvo a iné remeslá súvisiace s výrobou zvonov
Súťaže pre deti, dielničky pre detičky
Vystúpenie sokoliara so svojím dravcom
Vystúpenie Vojenského historického klubu Dukla z Prešova
Komentované prehliadky
Vystúpenie ZUŠ F. Veselého v Stropkove