Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

10,00 – 22,00 hod. – bezplatné prehliadky a vstup do všetkých
expozícií Žitnoostrovského múzea, posedenie na nádvorí múzea,
premietanie filmov o minulosti a súčasnosti Žitného ostrova
17,00 hod. – Názov Kračany a čo sa za ním ukrýva – prednáška
spojená s projekciou a následná beseda – v priestoroch výstavného
pavilónu, prednáša Mgr. Ivan Nagy, etnológ, riaditeľ múzea

18,00 hod. – Folklórny program DFS Krpčiarik – členovia súboru
predvedú ukážky tancov z oblasti Liptova, Šariša a Horehronia –
v priestoroch výstavného pavilónu

19,00 hod. – Tanečný klub – tanečné ukážky pripravené v spolupráci
s dunajskostredským Tanečným klubom – ukážky jednotlivých tancov,
nácvik tanečných krokov a figúr – v priestoroch výstavného pavilónu