Krajské múzeum v Prešove

Vystúpenie detského folklórneho súboru
FIJALEČKA, ZŠ Šrobárova
Hľadanie Rákociho pokladu
Tvorivé dielne pre najmenších, maľovanie na tvár,
prehliadka aktuálnych výstav a expozícií
Statické ukážky historickej a modernej hasičskej
techniky v spolupráci s OR HaZZ v Prešove
Súkromná ZUŠ Miroslava Kobeláka, hudobný
program
Múzeum v noci – komentovaná prehliadka v
priestoroch múzea