SNM-Múzeum Rusínskej kultúry v Prešove

15:00 – Otvorenie podujatia
15:00 – 16:30 Tvorivé dielne, ukážky tradičných remesiel – zdobenie
kraslíc rôznymi technikami, tkanie kobercov a háčkovanie koberčekov.
16:30 – 17:00 Svet ikon – prednáška, beseda
17:00 – 18:00 Premietanie filmov – zvyky a tradície Rusínov
18:00 – Vystúpenie tria „ Labirsky Beťare“ z Medzilaboriec
19:00 – 21:00 Netradičná prehliadka výstavných priestorov múzea
21:30 – Ukončenie podujatia.