SNM–Múzeum Rusínskej kultúry v Prešove

15.5.2021

od 15:00 - do 19:00

Stručná charakteristika a program

1. Služobníci Thálie – 1.časť (múzejný videodokument o najstaršej histórii Divadla Alexandra Duchnoviča, v minulosti Ukrajinského národného divadla v Prešove, vyrobený počas pandémie pri príležitosti 75. výročia vzniku tejto inštitúcie.

https://www.youtube.com/watch?v=9uSSPoBie7s

 

2. Rusínske piesne na Slovensku – záznam z výchovného koncertu  v SNM –MRK

Spev: Marek Mochnáč – sólista Puľsu

Na klavíri hrá: Ľubov Gunder

https://www.youtube.com/watch?v=x0QaCfHT_30

 

3. Homo Desiderans - autorská výstava Miroslava Žolobaniča, absolventa Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, katedra grafiky a iných médií, vizuálneho umelca najmladšej generácie, ktorý má rusínske korene, predstavuje sériu objektov, ktoré nadväzujú na dlhodobý výskum  mesianizmu v súčasnom umení. Skúma prieniky ruského mesianizmu, sebavydania a východnej spirituality zo začiatku 20. storočia so súčasnou praxou vizuálneho tvorcu – otvára témy čistej kontenplacie, obete, pátosu, predestinácie.

www.uschovna.cz/zasilka/LE5J2PV2398J3HFF-RYB

Naživo si môžu  návštevníci  nášho  múzea pozrieť  naše stále expozície:

  • Upevni, Bože – z dejín pravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948
  • Drevené kostolíky Ladislava Cidyla - miniatúry drevených sakrálnych stavieb zo severovýchodu Slovenska
  • Valalská chyža - tak žili Rusíni

Vstupné: 3 eurá

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Jana Truščinská

+421 911 705 799
jana.truscinska@snm.sk


Masarykova 20
08001 Prešov

+421 907 814 739

jana.truscinska@snm.sk
www.snm.sk
facebook.com/SNM.MRK