Pohronské múzeum

18,00 – 22,00 – prehliadka stálych expozícií a aktuálnych výstav „Zlatá éra motocyklistiky“ a „Farebné cesty tvorivosti“
18,15;19,15 – literárno-dramatický odboru ZUŠ Nová Baňa „Ako sa Štrúdlik-jablčník až na samý kraj sveta odgúľal – skoro“
20,00 – prezentácia reštaurovaného obrazu z 2. polovice 18. storočia „Peter zapiera Krista“ reštaurátorka akad. mal. Zuzana Komendová
21,00 – vystúpenie žiakov hudobného odboru ZUŠ Nová Baňa