Slovenská národná galéria Bratislava

18.5.2019

Otvorené: 10.00 – 24.00 (posledný vstup 23.00), Program od 16.00

Stručná charakteristika a program

Výstavy:

 

Experimentálne expozície: Krajina za mapou | 1. posch.

Poslaním experimentálnych expozícií je prezentovať návštevníkom ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, inšpirovať, byť miestom kultúrnych experimentov. Tento rok pribudnú prvé dve: Knižnica Kornela a Nade Földvári (koncepcia Peter Krištúfek) a interaktívna projekcia Krajina za mapou (koncepcia Ondřej Horák).

 

Z akadémie do prírody. Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 – 1890 | 2. posch.

Výstava organizovaná SNG a Západočeskou galériou v Plzni sa venuje téme stredoeurópskej plenérovej krajinomaľby, ktorá sa rozvíjala v priestore bývalej rakúsko-uhorskej monarchie v druhej polovici 19. storočia. V tomto období sa po vzore francúzskej barbizonskej školy, ktorá pred ateliérovou maľbou uprednostňovala maľbu priamo v prírode, uvoľnil prístup k stvárneniu prírody a krajinomaľba sa stala dôležitým žánrom pre nové moderné tendencie.

 

Program:

 

16.00 – 18.00 | 3. posch.

Do svetla galérie

Program pre rodiny s deťmi od 4 rokov. Spolu s Ester, hrdinkou detskej knihy o SNG Kde je Ester N?, zistíte, aké je to zatúlať sa večer do galérie a zažiť vystavené diela tak, ako sa to bežne návštevníkom nepodarí. Niektoré z diel sa priamo z depozitára ocitnú na jednom poschodí Esterházyho paláca, kde ich uvidíte v inom svetle a spolu s príbehom odhalíte ich rôzne významy.

 

17.00 – 18.00 | 2. posch.

Kurátorský výklad: Z akadémie do prírody

Kurátorka Katarína Beňová sprevádza výstavou Z akadémie do prírody venovanou stredoeurópskej krajinomaľbe 2. polovice 19. storočia.

 

17.17  ̶ 19.19 | Kníhkupectvo Ex Libris v SNG

Báseň na počkanie

V rámci Noci múzeí a galérií oslávi kníhkupectvo Ex Libris v SNG svoje 6. narodeniny! Darček však dostanete vy – pouličný básnik Šimon Ondruš vám so svojím písacím strojom a Slovníkom cudzích snov vytvorí výstižný verš priamo na telo.

 

18.00 – 20.00 | ateliér v suteréne

Workshop pre dospelých: Získané miesta

Zaoberanie sa krajinou z umenia nevymizlo, pod vplyvom aktuálnych udalostí sa ale menia témy a prostriedky, ako k nej umelci pristupujú. Výstava Z akadémie do prírody tak poskytuje aj podnety k vizuálnej interpretácii tohto námetu cez súčasné záznamové médiá. Vyskúšajte si aj vy dnešné možnosti zobrazovania krajiny cez fotografické zadania pozvaného umelca.

Rezervácie: peter.pivoda@sng.sk

 

BLOK KRAJINA ZA MAPOU

 

18.00 – 18.30 | 1. posch.

Kurátorský výklad: Krajina za mapou

Kurátorka Alexandra Kusá sprevádza novootvorenými experimentálnymi expozíciami Krajina za mapou: Knižnica Kornela & Nade Földváriovcov a Podivuhodné dejiny umenia podľa profesora Škrečka.

18.30 – 19.00 | 1. posch.

Uvedenie súborného diela Kornela Földváriho

Vydavateľ Koloman Kertész Bagala (Vydavateľstvo KK Bagala) a hostia predstavia tri nové knihy Kornela Földváriho: Výstrel v zrkadle, O detektívke, O stručnosti.

 

19.00 – 20.00 & 21.00 – 22.30 | 1. posch.

Čítanie z kníh

Herci čítajú z nových kníh Kornela Földváriho (Vydavateľstvo KK Bagala, 2018, 2019) a z knihy Nade Földváriovej Dialóg s časom (FOTOFO, 2003).

 

BLOK MEDNYÁNSZKY

 

19.00 – 19.45 | 2. posch.

Kurátorský výklad: Mednyánszky

Kurátorka Katarína Beňová predstaví podstatné fakty zo života a z tvorby maliara Ladislava Mednyánszkeho (1852 – 1919), jedného z hlavných predstaviteľov stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia. V apríli 2019 uplynulo 100 rokov od úmrtia maliara.

 

20.00 – 20.45 & 22.30 – 23.15 | átrium + balkóny 1. & 2. posch.

Site-specific performance Mednyánszky

(premiéra a 1. repríza, 45 min)

Kombinácia výtvarnej inštalácie, pohybového divadla, videoartu, hudby a textov z denníkov Ladislava Mednyánszkeho. Tvorivý tím divadla NOMANTINELS spracúva umelcov vzťah k maľbe v rôznych obdobiach jeho života, hľadanie správneho prístupu k práci, myšlienky o sebahodnotení, svedomitosti, poctivosti v tvorbe – témy, o ktorých sa dozvedáme z maliarových zápiskov.

Divadlo NOMANTINELS / réžia: Dáša Krištofovičová, dramaturgia: Ján Tomandl, choreografia: Stanislava Vlčeková, hudba: Dalibor Kocián "Stroon", video: Marek Moučka, svetelný dizajn a technické riešenie: Jozef Čabo a Lukáš Radošovský, produkcia: Martina Širáňová

Vstupné: SV Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji si vstupenku stačí zakúpiť v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií 2018 a s ňou máte potom vstup zdarma do ďalších inštitúcií: 3 €  Deti do 10 rokov vstup zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Katarína Pikalyová

+421 911 334 560
klara.hudakova@sng.sk
katarina.pikalyova@sng.sk


Riečna 1
815 31 Bbratislava

+421 220 47 61 11

pr@sng.sk
www.sng.sk