Dom Quo Vadis

Záplava informácií a konzumnej zábavy cielenej na deti je každodennou výzvou pre rodičov i školy. Ako inšpirovať deti k hľadaniu dôležitých vecí a hodnôt v živote? Ako ich motivovať položiť mobil a vziať do ruky ceruzku či štetec a vyjadriť tak svoj svet cez umenie? Príďte podiskutovať do Domu Quo Vadis v Bratislave…

STM-Múzeum dopravy Bratislava

STM-Múzeum dopravy v Bratislave je špecializovaným múzeom, ktoré komplexne dokumentuje históriu dopravy na území Slovenska. Verejnosti bolo sprístupnené v roku 1999. V dvoch výstavných halách a priľahlých vonkajších plochách prezentuje historický vývoj cestnej a železničnej dopravy na území Slovenska. Vystavuje približne 50 historických automobilov, 30 motocyklov, ako aj nepreberné množstvo rôznych bezmotorových dopravných prostriedkov, modelov a dobových technických doplnkov.

Vodárenské múzeum BVS, a.s.

Vodárenské múzeum bolo založené v roku 2007 a sídli v historických priestoroch prvej čerpacej stanice v Bratislave. Dnes je vodárenský areál v Karlovej Vsi jedinečný vzdelávací, oddychový a ekologického priestor so zachovanou technickou funkčnosťou. Na ploche troch hektárov sa nachádza Vodárenské múzeum, Vodárenská záhrada a moderná vodárenská infraštruktúra vrátane čerpacej stanice pitných vôd.

SNM-Archeologické múzeum

SNM – Archeologické múzeum ponúka zaujímavý program pre rodiny s deťmi – tvorivé dielne, predaj archeologických suvenírov, hra na archeológov a legionárov. Pre širokú laickú verejnosť máme pripravené prednášky, komentované prehliadky kurátorov, ale aj burzu archeologickej literatúry. V SNM – Archeologickom múzeu si môžete pozrieť výstavu Život na hradoch a hrádkoch, ktorá ukazuje ako vyzerá život na hradoch a hrádkoch z pohľadu archeológie. Počas Noci múzeí bude otvorená nová výstava: Benediktínsky kláštor sv. Kozmu a Damiána. Ďalšími zaujímavými výstavami, ktoré sa oplatia vidieť je expozícia Po stopách legionárov o osídlení Podunajska v dobe rímskej a v predrímskom období, ako aj výstava Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave, ktorá obsahuje najväčší súbor egyptských predmetov na Slovensku.

Slovenské múzeum dizajnu a Galéria dizajnu Satelit (Slovenské centrum dizajnu)

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave zriadilo ako svoju súčasť Slovenské múzeum dizajnu 31. 12. 2013, no snahy o vybudovanie zbierok, výskumné aktivity SCD a jeho spolupracovníkov siahajú hlbšie do minulosti. Múzeum sa hlási k tradícii prvých pokusov o založenie umeleckopriemyselného múzea v Bratislave na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia.

100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018

Prvá expozícia histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia, ktorá je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce Slovenského múzea dizajnu. Úlohou expozície je vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý zahŕňa hlavné oblasti a fenomény.

Galéria dizajnu Satelit je výstavný priestor na prezentáciu všetkých odvetví dizajnu, ale aj kontaktný a vzdelávací bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu. Program Satelitu tvoria výstavy, ktoré zoznamujú s aktuálnou tvorbou a produkciou, vrátane študentského dizajnu, ako aj so zaujímavými výsledkami mapovania histórie slovenského dizajnu, výmennými výstavami zo zahraničia. Priestor dostávajú aj samostatné výstavné, resp. výskumné projekty.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zámerom podujatia je priblížiť návštevníkom výrobu a výrobky z prírodných pletív, predovšetkým so zameraním na výrobky ÚĽUV-u a prezentovať tie, ktoré sa nachádzajú v zbierkach MĽUV. K tomuto budú pripravené viaceré aktivity / predvádzanie výroby slovenských a poľských výrobcov; komentovaná prehliadka výstavy Sláva košíkom; prednáška Využitie prírodných pletív v tradičnom prostredí, tvorivé dielne pre veľkých aj malých

Vojenský historický ústav/ Vojenské historické múzeum/Múzejné oddelenie Svidník

Múzeum sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2. svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Na prezentáciu dokumentovaných reálií slúži pre návštevníkov centrálna expozícia vo Svidníku.

Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

Noc múzeí a galérií 2024 sa v Múzeu Janka Kráľa bude konať pri príležitosti Roku remesla. O 20.00 h sa uskutoční slávnostné otvorenie na nádvorí Múzea Janka Kráľa, po ktorom bude o 20.30 h nasledovať lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície venovanej tradičným liptovským remeslám. Do 22.00 h bude súčasne vo výstavnej sieni prebiehať komentovaná prehliadka výstavy Liptovská čipka žije! Až do 21.00 h sa záujemcovia budú môcť zúčastniť kurzu paličkovania pre začiatočníkov. Pokročilí budú mať možnosť naučiť sa archaický vzor čepca zo Smrečian. Vstup: voľný.

TURČIANSKA GALÉRIA V MARTINE

Turčianska galéria je inštitúciou múzejného typu s regionálnou pôsobnosťou, z čoho vyplýva aj jej zameranie a aktivity. Jej primárnym poslaním je budovanie, evidencia, prezentácia a ochrana zbierkového fondu. Do jej činnosti sa zaraďujú vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a výstavné aktivity. V súčasnosti je jej zriaďovateľom Žilinský samosprávny kraj.

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi

„Mestské múzeum – Fándlyho fara, v Sered – program 18. 5. 2024:
V Bastióne kaštieľa v Seredi, Námestie slobody – HISTÓRIA MÓDY V RENESANCII – FRINGIA, prednáška s ukážkami odevov a odievania aristokratov v ranom novoveku, 15.00 – 16.00 CORNA MUSICA – koncert renesančnej hudby, 16.00 – 16.30 HISTORICKÝ TEXTIL – nález, konzervácia a reštaurovanie
– prednáška s prezentáciou, 16.00 – 18.00 MILITES NOBILES – tvorivá dielňa tkania pre návštevníkov
V Mestskom múzeu, Ulica M.R. Štefánika 8 – 20 ROKOV OD VZNIKU MESTSKÉHO MÚZEA
prehliadky expozícií a video prezentácia dvadsať ročnej činnosti múzea, e-mail: muzeum@sered.sk, tel. 0950 894 373“

Slovenská národná galéria – Kaštieľ Strážky

Program: SNG – Kaštieľ Strážky
10.00 – 17.00 Lektorované prehliadky expozícií kaštieľa
10.00 – 17.00 Za obrazmi/ výstava absolventských prác Školy umeleckého priemyslu
14.00 – Hra s hlinou /workshop
15.30 – 16.15 Od umenia k poznaniu/ detská prehliadka
17.00 – 18.00 Rodostrom a rodokmeň/ prednáška
19.00 – 20.00 O prieskume a reštaurovaní malieb s Borisom Blatným/ prednáška
18.00, 20.00, Historický kaleidoskop/ prehliadka kaštieľa
21.00 – Pozor padá SNG!/ dokumentárny film

Múzeum československého opevnenia – Bunker B-S 4

Výstava
Expozícia palných zbraní z obdobia 2. sv. vojny

Vojenské múzeum v bunkri B-S 4 „Lány“ predstavuje najlepšie zrekonštruovaný objekt československého opevnenia z roku 1938 v Bratislave, vrátane vonkajšieho mohutného systému protitankových a protipechotných prekážok. So špeciálnym vnútorným vybavením, streleckými miestnosťami, funkčnou strojovňou, priestormi ubikácií, skladmi a expozíciou palných zbraní vás v dvoch poschodiach vojenského bunkra prevedú a zoznámia sprievodcovia, ktorí už jedenásť rokov bunker rekonštruujú do pôvodného stavu z roku 1938. V rámci Slovenska ide o unikátne múzeum ponúkajúce neopakovateľný zážitok.

Program

11:00 – 23:00 h Komentované prehliadky exteriéru a interiéru pevnosti (dĺžka cca 45 min), vstup každú polhodinu

Galéria Nedbalka

Príbeh Galérie Nedbalka sa začal zberateľskou vášňou a víziou, vďaka ktorej sa nemožné stalo skutočnosťou. Traja filantropi – manželia Miloslava a Peter Paškovci spolu s Artúrom Bartoškom – sa rozhodli spropagovať slovenskú výtvarnú kultúru, a tak vznikol projekt veľkej a stabilnej inštitúcie, ktorá sprístupnila verejnosti súkromnú zbierku slovenského umenia a urobila to priamo v srdci Bratislavy. S hrdosťou, úprimnou radosťou a bez preháňania môžeme povedať, že ju doposiaľ ešte nikto neprekonal.

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku-Pamätný dom Kálmána Mikszátha

„Pod dáždnikom svätého Petra
Pamätný dom Kálmána Mikszátha sa nachádza v jeho rodnej dedine v Sklabinej, kde spisovateľ žil od roku 1853 a prežil viac ako dvadsať rokov svojho života, z toho desať práve v dnešnom pamätnom dome. Atmosféra domu a jeho niekdajšieho rodinného prostredia je pridanou hodnotou, ktorú návštevník nikde inde nenájde – a práve to robí výstavu skutočne jedinečnou. V dobe Mikszátha bola Sklabiná dvojjazyčnou dedinou, v ktorej sa hovorilo po slovensky aj po maďarsky. Toto bohatstvo a rôznorodosť sa prejavili v mnohých jeho dielach, keďže Mikszáth dôverne poznal obe kultúry. Práve na to sa snaží poukázať vynovená expozícia.“