Tatranská galéria v Poprade

V rámci podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční dňa 14. mája 2022 (sobota) od 10.00 do 20.00 v Tatranskej galérii, sme pre Vás pripravili bohatý program:

Počas celého podujatia budú sprístupnené všetky aktuálne výstavy a bude prebiehať burza katalógov Tatranskej galérie

10:00 – 12:00 Workshop s keramikou
11:00 – 13:00 „Ticho v galérii“ – Individuálna prehliadka výstav
13:00 – 15:00 Workshop s batikou
15:00 – 16:00 Prednáška na tému: Premeny Spiša v umení Prednášajúca: Mgr. Marcela Krajňáková, historička umenia Tatranskej galérie v Poprade
17:00 – 18:00 Divadelné predstavenia inšpirované hrou Jána Palárika s názvom Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch v podaní žiakov 2.E a 2.F triedy gymnázia Dominika Tatarku v Poprade
18:00 – 20:00 „Ticho v galérii“ – Individuálna prehliadka výstav

Vstupné dobrovoľné

Stredoeurópsky dom fotografie

Naše dvere budú otvorené všetkým nadšencom fotografie 14.5.2022 od 15.00 do 18.00 h. Pripravili sme si pre deti a mládež workshop Polaroidovej fotografie, zoznámia sa s instantným vznikom fotografie a tiež jej históriou. Fotografiu a svoje výtvory si budú môcť odniesť domov. Polaroidová fotografia nie je iba hipsterská zábava, ale jej používaním sa pýšili známi umelci ako napríklad Andy Warhol. Príďte sa s nami zabaviť a zoznámiť s umeleckým prístupom fotografovania.

Galéria mesta Bratislavy – Mirbachov palác – Pálffyho palác

Konečne! Stretneme sa naživo v oboch palácoch GMB. Počas Noci múzeí a galérií GMB ponúka pestrý program. Vieme, že návštevníci a návštevníčky podujatia chcú vidieť čo najviac, preto GMB pripravila buď časovo neobmedzené programy alebo krátke opakujúce sa stretnutia s našimi lektormi a lektorkami. Brány palácov sa otvoria už o 15:00, v Mirbachovom paláci si nielen najmladší návštevníci, môžu vyskúšať techniku smaltovania, fanúšikovia analógových technológií sú pozvaní na našu nočnú burzu kníh na nádvorí. Bude z čoho vyberať. Určite odporúčame zastaviť sa na nádvorí Pálffyho paláca a spraviť si rodinný portrét s rodinou Scherzovcov. Od 17.00 h až do 21.00 h v rôznych výstavách stretnete našich lektorov, ktorí v krátkych formátoch porozprávajú o dielach, umelcoch, či procese reštaurovania. Pripravený je aj sprievod expozíciou gotického umenia v Pálffyho paláci po anglicky. A od 21.00 h sa nádvorie Mirbachovho paláca rozsvieti, aby sa atmosféra naplnila energiou, live set zahrá DJ Kinet.

Múzeum colníctva a finančnej správy

Múzeum colníctva a finančnej správy si pre návštevníkov pripravilo lektorský výkald, návštevníci si budú môcť vyskúšať uniformu, plombovanie a pečiatkovanie na upomienkové karty s fotografiami. Pripravené sú aj ukážky z filmu o práci colníkov „Ve znamení Merkura“.

Program
Priebežne Komentovaná prehliadka. História finančnej stráže od Rakúsko – Uhorska až po rok 1949, ukážky výstroje, výzbroje a predmetov každodennej potreby financov v ČSR, fotodokumentácia k výkonu služby finančnej stráže, počiatky výcviku služobných psov v ČSR, Stráž obrany štátu (1936 – 1939).

Priebežne Komentovaná prehliadka. Mýto a daňová fotodokumetácia z obdobia Rakúsko Uhorska a ČSR.

Priebežne Komentovaná prehliadka. Ukážky uniforiem colníkov v ČSSR až po súčasnosť, vyznamenania ,plakety, emblémy Colnej správy ČSSR a ČSFR, priebeh colnej a pasovej kontroly s fotodokumentáciou, predmety každodennej potreby colníkov, výcvik služobných psov v ČSSR, spôsoby pašovania a ukážky predmetov určených na pašovanie v ČSSR

Priebežne Komentovaná prehliadka. Možnosť vyskúšať si uniformu, plombovanie a pečiatkovanie na upomienkové karty s fotografiami, ukážky z filmu o práci colníkov „Ve znamení Merkura“.

Univerzitná knižnica v Bratislave

Labyrint sveta, Michalská 1, Bratislava
Výstava Labyrint sveta aktualizuje myšlienkové dedičstvo Jana Amosa Komenského v roku, kedy si pripomíname 430. výročie jeho narodenia. Kurátorský výber Jaroslava Anděla ponúka netradičné prepojenie Komenského textov z jeho najznámejšieho literárneho diela Labyrint sveta a raj srdca s jedinečnými kolážami Miroslava Huptycha, ocenenými Magnesiou Literou v roku 2019. Výstavu pripravilo České centrum Bratislava v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR na Slovensku. Univerzitná knižnica v Bratislave doplnila inštaláciu o vitríny s najvzácnejšími vydaniami Komenského tlačí zo 17. a 18. storočia zo svojho archívneho knižničného fondu.

Výstavu pripravilo České centrum

Vesmír. Človek. Inteligencia, Ventúrska 11, Bratislava, Barokové nádvorie
Na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice na Ventúrskej 11 si môžete pozrieť putovnú výstavu Vesmír. Človek. Inteligencia. Výstava predstavuje špičkový výskum z Nemecka zaradený do 5 tém: Vesmír, História ľudstva, Náš mozog, Život v antropocéne a Umelá inteligencia. Špeciálne inštalácie umožnia návštevníkom zažiť rôzne emócie pod vplyvom hudby alebo interagovať s robotom. Na viacerých staniciach sa môžu dozvedieť ďalšie zaujímavosti, napríklad ako znie 40 000 rokov stará kostená flauta, alebo odkiaľ pochádza zlato zeme. QR-kódy odkazujú na ďalšie materiály vo forme videí, obrázkových galérií alebo podcastov. Výstava vznikla v spolupráci so Spoločnosťou Maxa Plancka, najúspešnejšou nemeckou výskumnou organizáciou s 29 laureátmi Nobelovej ceny, ktorí pôsobia v 86 výskumných Inštitútoch Maxa Plancka.

Výstavu pripravil Goethe-Institut na Slovensku

SNM–Múzeum M.R. Štefánika v Košariskách

SNM – Múzeum M. R. Štefánika, Dolné Košariská 92, Košariská
Expozície
Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ

Program
15:00, 17:30, 19:00 a 21:00 h Scénické prehliadky s M. R. Štefánikom. Návštevníci múžu zažiť scénické prehliadky, ktoré divákom predstavia vzťah M. R. Štefánika k svojej matke Albertíne a jej úlohu pri formovaní nášho národného hrdinu.
14:00 h Slávnostné otvorenie moderného Vzdelávacieho centra Albertína. Hlavným bodom programu bude slávnostné otvorenie moderného Vzdelávacieho centra Albertína priamo v rozšírenom areáli múzea.
16:00 h Beseda príbeh hrdinu. Pozvanými hosťami budú autori rôznorodých diel, ktoré sa venujú osobnosti M. R. Štefánika.

Vodárenské múzeum BVS, a.s.

Vodárenské múzeum bolo založené v roku 2007 a sídli v historických priestoroch prvej čerpacej stanice v Bratislave. Dnes je vodárenský areál v Karlovej Vsi jedinečný vzdelávací, oddychový a ekologického priestor so zachovanou technickou funkčnosťou. Na ploche troch hektárov sa nachádza Vodárenské múzeum, Vodárenská záhrada a moderná vodárenská infraštruktúra vrátane čerpacej stanice pitných vôd.

Slovenské centrum dizajnu a Slovenské múzeum dizajnu

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave zriadilo ako svoju súčasť Slovenské múzeum dizajnu 31. 12. 2013, no snahy o vybudovanie zbierok, výskumné aktivity SCD a jeho spolupracovníkov siahajú hlbšie do minulosti. Múzeum sa hlási k tradícii prvých pokusov o založenie umeleckopriemyselného múzea v Bratislave na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia.

100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018

Prvá expozícia histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia, ktorá je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce Slovenského múzea dizajnu. Úlohou expozície je vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý zahŕňa hlavné oblasti a fenomény.

Galéria dizajnu Satelit je výstavný priestor na prezentáciu všetkých odvetví dizajnu, ale aj kontaktný a vzdelávací bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu. Program Satelitu tvoria výstavy, ktoré zoznamujú s aktuálnou tvorbou a produkciou, vrátane študentského dizajnu, ako aj so zaujímavými výsledkami mapovania histórie slovenského dizajnu, výmennými výstavami zo zahraničia. Priestor dostávajú aj samostatné výstavné, resp. výskumné projekty.

SNM-Múzeum Bojnice

Nahliadnite do priestorov, do ktorých návštevníci bežne nevstupujú. Navštívte riaditeľa múzea a porozprávajte sa s ním priamo v jeho pracovni. Od vedúcich jednotlivých oddelení získajte odpovede na otázky o obnove kultúrnej pamiakty či financovaní múzea. Nahliadnite do depozitárov zbierkových predmetov, prezrite si priestory marketingového oddelenia a nazrite do zákulisia príprav špeciálnych podujatí. Zoznámte sa s kreatívnym producentom múzea a spoznajte jeho tajné recepty na tvorbu úspešných prezentačných výstupov. Poprechádzajte sa nádvoriami, vypočujte si príjemné melódie a spoznajte čaro večernej návštevy travertínovej jaskyne priamo pod zámkom. Do dávnej minulosti vás prenesie nielen výnimočná atmosféra večerného zámku, ale aj multimediálna prezentácia Zámok včera a dnes.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zámerom podujatia je priblížiť návštevníkom výrobu a výrobky z prírodných pletív, predovšetkým so zameraním na výrobky ÚĽUV-u a prezentovať tie, ktoré sa nachádzajú v zbierkach MĽUV. K tomuto budú pripravené viaceré aktivity / predvádzanie výroby slovenských a poľských výrobcov; komentovaná prehliadka výstavy Sláva košíkom; prednáška Využitie prírodných pletív v tradičnom prostredí, tvorivé dielne pre veľkých aj malých

SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Stála výstava
Premeny Zuckermandla

Výstava
Pohľad do minulosti aj budúcnosti
Výber z reštaurátorskej činnosti SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov

Program
14:30 Komentovaná prehliadka výstavy: „Pohľad do minulosti aj budúcnosti“ sprevádza reštaurátor Aleš Šilberský (prízemie MKKN)
od 16:00 Premietanie filmov o živote karpatských Nemcov (1. poschodie MKKN)

On-line prezentácia
Spoznajte (ne)známych Bratislavčanov vo videocykle „Pressburger“

Pressburger. Johann Nepomuk Hummel

TURČIANSKA GALÉRIA V MARTINE

Počas Noci múzeí a galérií si v Turčianskej galérii v Martine môžete prezrieť štyri výstavy: Juraj Florek Aire Libre, interaktívnu výstavu Za obrazom, Zreštaurované diela Želmíry Duchajovej Švehlovej a Stále živú expozíciu. Deti sa budú môcť zabaviť pri divadielku a následne si vytvoriť niečo zaujímavé na tvorivých dielňach v Ateliéri Kocúr. Počas celého dňa budú pripravené komentované prehliadky k jednotlivým výstavám a rôzne sprievodné aktivity. Program zavŕšime cestovateľským večerom, ktorý nám ukáže Albánsko očami nášho kolegu Rada Pančíka.

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, sobota 14. 5. 2022
V MESTSKOM MÚZEU V SEREDI:
10.00 a 11.00 h Prezentácia expozícií múzea s odborným výkladom
14.00 – 16.00 h Otvorenie výstavy – Sakrálne obrazy z farnosti Sereď
a prednášky o reštaurovaní pamiatok – Mgr. art. Veronika Šmigrovská,
Mgr. Žofia Geričová, Mgr. František Šmigrovský
V BASTIÓNE KAŠTIEĽA V SEREDI:
18.00 h Koncert „jazz a swing“ Lucia Lužinská a Boris Čellár Trio
19.00 – 20.00 h sprístupnená Výstava reštaurátorských prác Mgr. Františka
Šmigrovského

Slovenská národná galéria – Kaštieľ Strážky

Program: SNG – Kaštieľ Strážky
10:00 – 17:00 komentované prehliadky
11:00 Plenérová tvorba Ladislava Mednyánszkeho s kurátorkou Katarínou Beňovou, výklad pre dospelých
13:30 Na slovíčko s Babú a Pimi, prehliadka pre rodiny s deťmi
14:30 Pokračujeme…(s Babú a Pimi), workshop pre rodiny s deťmi
16:00 Koncepcia x realita, výklad pre dospelých
18:00 Pop-up Genius loci Strážky, vernisáž z umeleckej rezidencie
21:00 Sprievod po expozícii Ladislava Mednyánszkeho s kurátorkou Katarínou Beňovou, výklad pre dospelých
22:00 Barónka Margita Czóbelová a Kaštieľ Strážky, premietanie videa pre dospelých

Múzeum Petržalského opevnenia – Bunker B-S 4

Výstava
Expozícia palných zbraní z obdobia 2. sv. vojny

Vojenské múzeum v bunkri B-S 4 „Lány“ predstavuje najlepšie zrekonštruovaný objekt československého opevnenia z roku 1938 v Bratislave, vrátane vonkajšieho mohutného systému protitankových a protipechotných prekážok. So špeciálnym vnútorným vybavením, streleckými miestnosťami, funkčnou strojovňou, priestormi ubikácií, skladmi a expozíciou palných zbraní vás v dvoch poschodiach vojenského bunkra prevedú a zoznámia sprievodcovia, ktorí už jedenásť rokov bunker rekonštruujú do pôvodného stavu z roku 1938. V rámci Slovenska ide o unikátne múzeum ponúkajúce neopakovateľný zážitok.

Program

11:00 – 23:00 h Komentované prehliadky exteriéru a interiéru pevnosti (dĺžka cca 45 min), vstup každú polhodinu

Galéria UMELKA (Slovenská výtvarná únia)

Aktuálne výstavy
Veľká sála: Richard Müller – OKAMIHY MOMENTS (fotografia), Kamenná sála: Dušan Mocko – Restart (maľba a socha)

Program
16:00 – 18:00 Konzultácie s výtvarníkmi a pedagógmi pre záujemcov o štúdium na školách výtvarného zamerania (Braňo Jelenčík – FA STU a Robo Makar – VŠVU)
18:00 – 23:00 Dialóg s autorom – Dušan Mocko a kurátor výstavy Ľuboslav Móza zodpovedia otázky návštevníkov k výstave
21:00 Hudobný performance muzikanta menom STROON, ktorý odohrá svoj projekt Temple Timbre Embers. Koncept tvorí súčasná chrámová hudba, v ktorej je zachytená majestátnosť a veľkoleposť organovej hudby prepojená s klubovou tanečnou elektronickou hudbou. Návštevníci výstavy sa ocitnú uprostred vibrujúceho umeleckého performancu v atmosfére priestorov Galérie medzi vystavovanými dielami a skladbami z unikátneho projektu.

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku-Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Expozícia

Pod dáždnikom svätého Petra

Program
od 10:00 h Burza odbornej literatúry SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku
od 10:00 h Lektorský sprievod v kroji v maďarskom a v slovenskom jazyku, priebežne
od 10:00 h Tvorivá dielňa pre deti: maľba na kameň, vyfarbenie sadrových figúrok, priebežne
od 10:00 h Dobové hračky na nádvorí Pamätného domu, priebežne
11:00 h História Pamätného domu od 1968 až do dnešných čias, premietanie filmu
13:30 – 14:30 h Bábkové divadlo od najmenších až po dospelých: Príbeh o záhadnom červenom dáždniku v maďarskom jazyku
16:30 – 17:30 h Bábkové divadlo od najmenších až po dospelých: Príbeh o záhadnom červenom dáždniku v slovenskom jazyku
18:00 – 18.30 h Príbeh tetky Galandovej s názvom tu sa to odohralo, čítanie poviedky na nádvorí Pamätného domu
19:00 h História Pamätného domu od 1968 až do dnešných čias, premietanie filmu

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku-Kaštieľ Imre Madácha

Expozícia

Kde som to vlastne? Kde sú moje sny? / Óh, hol vagyok? Hol vannak álmaim?

Výstavy
Kanrec Sakul: Slnečný svit/Mesačný svit

Program

Od 10:00 h Burza odbornej literatúry SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku
11:00 h Premietanie dokumentárneho filmu Márai-Madách
13:00 – 14:00 h Interaktívne divadelné stvárnenie Tragédie človeka v kostýmoch
14:00 h Premietanie dokumentárneho filmu Márai-Madách
15:00 – 17:00 h Interaktívne divadelné stvárnenie Tragédie človeka v kostýmoch
18:00 h Vernisáž Slnečný svit/Mesačný svit, autorský výklad

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Vukovar
Výstava doteraz nepublikovaných fotografií Petra Leginského o meste Vukovar počas chorvátskej vojny za nezávislosť (1991 – 1995). Výstava prostredníctvom čiernobielych fotografií sprostredkuje návštevníkom autentickú atmosféru, ktorá panovala bezprostredne po ukončení bojov v meste Vukovar.Expozície:Dejiny a kultúra Chorvátov na SlovenskuDejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi.

Expozície
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Program
12:00 do 22:00 h (posledný vstup o 21:30 h) Individuálna prehliadka výstavy Vukovar a stálych expozícií múzea
16:00 h Diskusia k výstave Vukovar. Hosť: autor fotografií výstavy Vukovar – pán Peter Leginský a publicista pán Peter Kubínyi
18:00 a 20:00 h Špeciálna komentovaná prehliadka k expozícii múzea