Podunajské múzeum v Komárne

Duna Menti Múzeum, Komárom

14.5.2022

15:00 - 23:00

Stručná charakteristika a program

KULTÚRNY PALÁC, Komárno, Palatínova 13, tel. 035/7731476, reprezentačná sála

16.00 Slávnostné otvorenie pamätnej výstavy „Priateľ trblietavých hviezd“ pri príležitosti 180. výročia narodenia svetoznámeho astronóma Mikuláša Thege-Konkolyho
17.00 – 17.30 Prednáška o pozorovaniach M. Thege-Konkolyho, Mgr. Marián Vidovenec, generálny riaditeľ SÚH v Hurbanove
20.00-22.00 Nedotknuteľný vesmír : Tvorivé dielne ku krátkodobej výstave „ Priateľ trblietavých hviezd“
15.00 – 22.00 prezentácia najnovších modelov Škoda na nádvorí Kultúrneho paláca – Heloro s.r.o. Komárno
BUDOVA MÚZEA a KNIŽNICE, Komárno, Palatínova 8, tel. 035/7711496
15.00-23.00 Dudok chocholatý v skrýši vrbín (prírodovedný kútik a tvorivé dielne)
17.00 Program Historického klubu lukostrelcov „Čierny sokol“ vo dvore budovy
15.00-22.00 Príď a tvorme spolu v obrazárni!
22.00-23.00 Pozorovanie hviezdnej oblohy (v prípade zamračeného počasia sa podujatie neuskutoční)

ZICHYHO PALÁC, Komárno, Námestie gen. Klapku 9, tel. 035/7730054
15.00-17.00 ”Lienky, lienky, šúpolienky”- ukážky z tvorby Valérie Gyűrűsiovej, remeselníčky a majsterky ľudovej umeleckej výroby (tašky, košíky, misky...) a remeselníčky Lilly Balázs (šúpolienky-bábiky zo šúpolia)
17.30-19.30 Tvorme spolu, bavme sa spolu!
Tvorivé dielne ku krátkodobej výstave „Začarované do dreva a šúpolia“

 

Vstupné: Zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Monika Jančár

monikajancar@gmail.com
035/7731476


Palatínova 13
945 05 Komárno

+421 035 7731476

muzeumkomarno@gmail.com
www.muzeumkn.sk

regionálne múzeum s múzejnou dokumentáciou okresu Komárno, histórie, národopisu maďarskej národnostnej menšiny, výskumu a dokumentáciu interetnických vzťahov na území NSK, v rámci užšej špecializácie zamerané na výskum a dokumentáciu rímskych pamiatok v okrese Komárno, na výskum a dokumentáciu vývoja prírody južnej časti Podunajskej nížiny