Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej

Noc múzeí a galérií v sobotu 13. mája od 20,00 do 0,00 hod. v Múzeu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Vstupné 3,- €. Koncert kapely Rytmus 60. Zo zákulisia múzea – Ján Gallo, iniciátor založenia expozície. Ukážka vzdelávacieho programu „Revúca, mesto staviteľov. Nočná lektorovaná prehliadka. Výstava šperkov „Môj kozmos“. Zábavno-náučné hry pre deti.

Ateliér.EM a Open-air galéria ZáHRADA

Ateliér.EM vznikol v roku 2009 ako open air multifunkčný priestor, ktorý organizuje výstavy, rezidenčné pobyty a workshopy. Nachádza sa v autentickom prostredí záhrady a sochárskeho ateliéru renomovanej sochárky, medailérky a zakladateľky moderného slovenského šperku a medaily Erny Masarovičovej (1926 – 2008). Iniciátorkou a autorkou projektu a open air galérie je sochárka Kata Kissoczy.
Na rohu Gorazdovej a Langsfeldovej ulice sa nachádza Open-air galéria ZáHRADA (od roku 2013) s vystavenými veľkoformátovými a sochárskymi site specific dielami, ktoré vznikli počas medzinárodných sochárskych sympózií 1-14 SEM v rokoch 2009 – 2022.

Múzeum kysuckej dediny

Napriek tomu, že sa uvedené podujatie zameriava skôr na večerné aktivity, v priebehu dňa sa v areáli Múzea kysuckej dediny uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v OB štafiet v šprinte. V tento deň budú brány skanzenu otvorené do 21.00 hod. Návštevníci sa budú môcť za súmraku ponoriť do nevšednej atmosféry skanzenu, a poprechádzať sa májovou prírodou. V jednotlivých objektoch členky ŽSS Dolinka predstavia recepty z kuchyne starých materí a ĽH Starejší spríjemní večerné jazdy na Historickej lesnej úvraťovej železnici. Občerstviť sa návštevníci môžu v Krčme z Korne, Bufete pri depe alebo sa zúčastniť opekačky pri neďalekom ohnisku. Zároveň upozorňujeme návštevníkom, že je potrebné si priniesť špekáčky.

Vojenské historické múzeum Piešťany – Múzejné oddelenie Svidník

V rámci programu bude prezentovaná vojenská technika Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra vrátane prezentácií dobovej výzbroje zo zbierok Múzejného oddelenia Svidník a Klubov vojenskej histórie. Vstup do Centrálnej expozície Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914-1945 počas Noci múzeí a galérii 2023 je voľný!

MÚZEUM SENICA

Múzeum Senica funguje ako regionálne múzeum, ktorého cieľom a poslaním je ochrana, dokumentácia a uchovanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Svoju vedeckovýskumnú, dokumentačnú, prezentačnú, edičnú a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameriava na archeológiu, históriu, etnografiu, umenie, prírodu a osobnosti z mesta Senica a priľahlého regiónu.

Za krakovskú bránu Krakovany

Počas Noci v múzeí môžu návštevníci stretnúť v múzeu našich čipkárov i čipkárky. Čaká ich stála expozícia krakovianskej babkovej čipky, výstava paličkovanej čipky z Gemera i výstava ,, Maľované svetlom“ – výstava fotografií tradičného odevu z produkcie CTK v Myjave
Tento projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja. Za čo veľmi pekne ďakujeme.

Srdečne Vás pozývame. Múzeum Za krakovskú bránu v Krakovanoch.

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Pamätná výstava Sándora Máraia

Program:
17:00 – 24:00
Tajomstvá a záhady v rodine Sándora Máraia
Špeciálny výklad: Portrét mladého Sándora a iné zaujímavosti
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 – po slovensky
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 – po maďarsky

Do 22.00 hod. možnosť prehliadky stálych expozícií zriadených v spolupráci s Klubom národnostných menšín: pracovňa Ödöna Mihályiho a grafiky László Miklosovitsa (diela inšpirované Máraim)

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Galéria umelcov Spiša patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne, ale aj na Slovensku. Sobota, 13. mája 2023 sa nesie v Galérii umelcov Spiša v znamení medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií. Už deviata edícia podujatia Križovatky je dramaturgicky zameraná na eko-dialóg: ponúka výstavy, komentované prehliadky, galerijný bazár, hry s umením, dielne, kreatívne trhy, kurz tanca a koncert. Vstupné: dobrovoľné.

Liptovské múzeum

Liptovské múzeum (sídelná budova) od 16:00 do 20:00, hodinové vstupy, komentovaná prehliadka Od bronzového meča k obliehaniu hradov a cechom; Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš od 16:00 do 20:00, individuálne prehliadky výstavy “ 110 rokov Liptovského múzea“; Národopisné múzeum Liptovský Hrádok od 16:00 do 20:00 individuálne prehliadky expozície Ovčiarstva.

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

17:00 – 22:00 hod – animované vstupy do kaštieľa, Valentín 2. Balaša a jeho príbeh
17:00 a 18:30 bábkové divadelné predstavenie na nádvorí
15:00 – 22:00 remeselná dielňa – výroba hračiek
15:00 – 22:00 remeselný jarmok na nádvorí
sprístupnená výstava Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť
sprístupnené expozície múzea

Múzeum v Kežmarku

Noc v múzeu pod hviezdami

O 18:00 budú mať záujemkyne a záujemcovia o tajomstvá kežmarskej histórie jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s prácou reštaurátorky obrazov. Dozvedia sa taje reštaurátorského procesu, ktorý okrem umeleckého talentu musí zahŕňať aj veľké vedomosti z oblasti chémie a ďalších exaktných vedeckých odborov. Reštaurovanie je svojim spôsobom aj detektívna práca. Reštaurátor odkrýva zabudnuté aj stratené príbehy umeleckých artefaktov. Prednášku pod názvom „Odkrývanie tajomstva obrazu“ poslucháčom a poslucháčkam prednesie Mgr. Art. Ludmila Zozuľáková z Košíc. Po jej ukončení bude pre prítomných prichystané aj netradičné dobové pohostenie – pivová medovina a Thökölyho sušienky.
O 20:00 si nenechajte ujsť špeciálnu prednášku „Vo svetle noci“ o problematike svetelného znečistenia, ktorej lektorom je RNDr. Igor Kudzej, CSc.
O 21:15 sa môžete zúčastniť prehliadky Kežmarského hradu pri svetle sviečok. Dozviete sa, kde bola rytierska sieň, jedáleň, spálne či toalety. Svoje dávne tajomstvá vám vyrozprávajú aj zachované fresky.

Rosenfeldov palác

Zažite palác v inom svetle!
Dvere Rosenfeldovho paláca sa pre vás opäť otvoria v neštandardnom čase od 20:30 do 22:30. Možnosť vidieť palác tak ako ho nepoznáte spolu s aktuálnymi výstavami vám prinášame len jedenkrát v roku.
Pripravené sú pre vás rôzne aktivity, inštalácie, svetelné efekty či videoprojekcie. Prejdite sa priestormi paláca v sprievode klavírnej hudby a nechajte sa unášať jeho večernou atmosférou.