České centrum Bratislava

Atraktívna výstava nielen pre najmenších je prehliadkou dizajnu českých hračiek. Mini Wonders hravým spôsobom zoznamuje malých aj veľkých návštevníkov s českou hračkou, jej históriou, vývojom a súčasnými trendmi. Merkur, Fatra, Detoa či Kovap vyprodukovali predmety pre mnohé generácie detí nie len doma, ale aj za hranicami. Mladí dizajnéri a ilustrátori pokračujú a rozvíjajú ich odkaz. Inovatívna „cestovná“ inštalácia predstaví na jednej strane tvorbu súčasných autorov a na strane druhej moderné ikony doposiaľ v ČR vyrábané, ktoré sa zapísali do dejín českej aj slovenskej kultúry a spoločnosti počas posledných sto rokov. Výstava je kurátorským výberom Terezy Bruthansovej a bola uvedená v Londýne, Paríži, Šanghaji, Jeruzaleme, Sofii aj v Prahe. Bratislavská inštalácia je derniérou putovania kolekcie.

Staromestská galéria Zichy

Erika Mann. Kabaretistka – vojnová reportérka – spisovateľka

Výstava rozpráva o živote a diele Eriky Mann, najstaršej dcéry nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Thomasa Manna a približuje jej boj za slobodu a demokraciu. Výstava vznikla v mníchovskom literárnom archíve Monacensia a jej súčasťou je aj virtuálna prehliadka.

Program

23:00 h Michal Hvorecký z Goetheho inštitútu vás osobne prevedie výstavou o Erike Mann

Kto bola táto výnimočná žena, spisovateľka, feministka, herečka a vojnová reportérka? Čo ju osudovo spájalo s Československom? Prečo sa práve dnes dočkala znovuobjavenia? Príďte na prehliadku, ktorá vznikla v Mníchove a teraz sa dá vidieť aj v Bratislave.

Národné osvetové centrum

lovakiana sa tento rok presunie z online priestoru a priblíži sa tak osobne k návštevníkom podujatia výstavou risografík a workshopom.

Výstavy
HACK

Výstava s názvom HACK je výsledkom spolupráce so Školu dizajnu v Bratislave, počas ktorej sa študenti pod vedením pedagóga Roberta Szegényho venovali výtvarnému spracovaniu vybraných digitalizovaných objektov zo zbierok slovenských múzeí a galérií zverejnených na portáli Slovakiana. Autorské grafiky boli vytlačené na Risomate, starej „kancelárskej“ tlačiarni, ktorá si v poslednej dobe získala pozornosť vizuálnych umelcov, vďaka špecifickému podaniu farieb.

TVOR-BA 3

Na druhom poschodí Domu umenia sa návštevníci môžu tešiť aj na výstavy, ktoré boli otvorené v rámci festivalu TVOR-BA 3 . Svoju tvorbu tu prezentujú najlepší neprofesionálni výtvarníci, fotografi a filmári z celého Slovenska – víťazi celoštátnych súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom. Na divákov čakajú aj dve autorské výstavy fotografky Michaely Prableskovej a výtvarníka Branislava Kunčáka, ktorých diela boli najúspešnejšie spomedzi diel takmer tisícky autorov.

Program
15:00 – 22:00 Pre návšetvníkov podujatia Noc múzeí a galérií 2022 bude pripravený aj workshop, na ktorom si budú mocť vytvoriť a vytlačiť vlastnú risografiku

Šarišské múzeum Bardejov / Vila Rákoci – historická a národopisná expozícia

Šarišské múzeum pripravilo vo Vile Rákoci nové expozície venované histórii kúpeľníctva s názvom Bardejovské kúpele oáza pokoja a zdravia (2018). Na druhom poschodí sa nachádza nová národopisná expozícia Remeslá našich predkov (2021), ktorá približuje remeslá spojené so životom slovenských a rusínskych dedín, ale aj vplyv mestských remeselných cechov, zakladaných nemeckými kolonistami.

Ateliér.EM a Open-air galéria ZáHRADA

„O galérii
Ateliér.EM vznikol v roku 2009 ako open air multifunkčný priestor, ktorý organizuje výstavy, rezidenčné pobyty a workshopy. Nachádza sa v autentickom prostredí záhrady a sochárskeho ateliéru renomovanej sochárky, medailérky a zakladateľky moderného slovenského šperku a medaily Erny Masarovičovej (1926 – 2008). Iniciátorkou a autorkou projektu a open air galérie je sochárka Kata Kissoczy.

Dom a záhrada
Dom /postavený v štýle art brut / manželov Erny Masarovičovej a Štefana Kissoczyho bol postavený v 60. rokoch a dnes je pravdepodobne jedným z mála príkladov rodinného domu z obdobia ranej moderny v Bratislave. Stojí na špecifickom svahovitom pozemku na rohu dvoch ulíc, obklopuje ho záhrada a jeho súčasťou je aj pôvodný ateliér sochárky a šperkárky Erny Masarovičovej. Cez ulicu, na rohu Gorazdovej a Langsfeldovej ulice sa nachádza open air Galéria ZáHRADA /od roku 2013/ s vystavenými veľkoformátovými a sochárskymi site specific dielami, ktoré vznikli počas medzinárodných sochárskych sympózií 1-13 SEM v rokoch 2009-2021. „

Múzeum kysuckej dediny

Čaro ľudovej architektúry a nostalgia úzkeho rozchodu v Múzeu kysuckej dediny.
Tradičný kopaničiarsky spôsob života v doline Chmúra, popretkávaný koľajnicami historickej lesnej úvraťovej železnice. Lákavá vôňa typických jedál pripravovaných na dobových peciach, spev, hudba, tanec a čulý ruch vidieka. Aj takto žili po stáročia naši predkovia na Kysuciach v blízkom kontakte s okolitými horami a roztrúsenými chalupami po kopcoch a dolinách.

MÚZEUM SENICA

Múzeum Senica funguje ako regionálne múzeum, ktorého cieľom a poslaním je ochrana, dokumentácia a uchovanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Svoju vedeckovýskumnú, dokumentačnú, prezentačnú, edičnú a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameriava na archeológiu, históriu, etnografiu, umenie, prírodu a osobnosti z mesta Senica a priľahlého regiónu.

Za krakovskú bránu Krakovany

Tak ako po predchádzajúce roky sa i tento rok múzeum Za krakovskú bránu zapojí do celoeurópskeho projektu Noc múzeí. Svoju bránu otvorí o 19.00 hod v sobotu 14. mája 2022. Okrem komentovanej prehliadky expozície môžu návštevníci zažiť netradičné rozprávania príbehov, životných osudov, ale  i spôsobu života našich predkov. S tragikomickým nádychom, strašidelným a možno i šteklivým. Medzi rozprávaniami si budú môcť zaspievať s harmonikárom Milanom Kyselicom. Súčasťou podujatia je uvedenie do života novej pece v kuchyni.

Tento projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja. Za čo veľmi pekne ďakujeme.

Srdečne Vás pozývame. Múzeum Za krakovskú bránu v Krakovanoch.

Slovakiana – kultúrne dedičstvo Slovenska

lovakiana sa tento rok presunie z online priestoru a priblíži sa tak osobne k návštevníkom podujatia výstavou risografík a workshopom.

Výstavy
HACK

Výstava s názvom HACK je výsledkom spolupráce so Školu dizajnu v Bratislave, počas ktorej sa študenti pod vedením pedagóga Roberta Szegényho venovali výtvarnému spracovaniu vybraných digitalizovaných objektov zo zbierok slovenských múzeí a galérií zverejnených na portáli Slovakiana. Autorské grafiky boli vytlačené na Risomate, starej „kancelárskej“ tlačiarni, ktorá si v poslednej dobe získala pozornosť vizuálnych umelcov, vďaka špecifickému podaniu farieb.

TVOR-BA 3

Na druhom poschodí Domu umenia sa návštevníci môžu tešiť aj na výstavy, ktoré boli otvorené v rámci festivalu TVOR-BA 3 . Svoju tvorbu tu prezentujú najlepší neprofesionálni výtvarníci, fotografi a filmári z celého Slovenska – víťazi celoštátnych súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom. Na divákov čakajú aj dve autorské výstavy fotografky Michaely Prableskovej a výtvarníka Branislava Kunčáka, ktorých diela boli najúspešnejšie spomedzi diel takmer tisícky autorov.

Program
15:00 – 22:00 Pre návšetvníkov podujatia Noc múzeí a galérií 2022 bude pripravený aj workshop, na ktorom si budú mocť vytvoriť a vytlačiť vlastnú risografiku

SNM – Múzeum Slovenských národných rád

SNM – Múzeum Slovenských národných rád, Štúrova 2, Myjava
Expozície
Prehliadka expozície Slovenská národná rada v toku času
Návštevníci si môžu prezrieť stálu expozíciu múzea Slovenská národná rada v toku času. Na návštevníka čaká kvíz Ako sa žilo v minulost, pri ktorom sa oboznámi so zaujímavými zbierkovými predmetmi.

Výstavy
História na plagáte, plagát v histórií
Aktuálnou výstavou História na plagáte plagát v histórii návštevníkov prevednie jej autor. Príďte si skúsiť písanie s využitím brka a kalamára, vyhotoviť si kokardu či vlastný plagát.

J. A. Komenský
Rollupová výstava o významnom Európanovi a rodákovi spoza hraníc J. A. Komenskom, ktorá je realizovaná pri príležitosti 430. výročia jeho narodenia.

Program
15:00, 17:00, 19.00 a 21:00 h. Špeciálne prehliadky so Štúrom. V stálej expozícii sa návštevníci stretnú s postavou samotného Ľudovíta Štúra.
12:00 – 21:00 h Plagátovanie, kvíz Ako sa žilo v minulosti, stála expozícia a menné výstavy

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Výstavy
Od hračky po hračku
Hravá hlava
Záhrada rozprávok

Program
Od 15:00 Milé deti, máte radi hádanky, hlavolamy, tajničky? Máte bystré oko a myseľ? Zapojte sa s nami v rámci Noci múzeí a galérií do dobrodružného hľadania v priestoroch BIBIANY a vyskladajte si svoje prekvapenie v podobe puzzle. A keď budete mať šťastie, odnesiete si so sebou aj pekný darček.

Liptovské múzeum

Do podujatia sa zapojili tri expozície Liptovského múzea: Liptovské múzeum Ružomberok – Kurátorské prehliadky novej expozície a výstavy, Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš – Detektívka v múzeu, Národopisné múzeum Liptovský Hrádok – Špecializovaná prehliadka bežne neprístupných priestorov.

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Spoločná vstupenka s inštitúciami v L. Mikuláši – SMOPAJ, MJK a Liptovské múzeum platná do 20.5.2022. Vstupenka je spoločná pre inštitúcie v rámci Liptovského Mikuláša: Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Galéria Kolomana Sokola, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovské múzeum – Čierny orol a Múzeum Janka Kráľa. Po zaplatení vstupného v jednej inštitúcii je v ostatných vstup zdarma po predložení uhradenej vstupenky. Vstupenka je platná do piatka 20.5.2022.

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza. Kultúrno-umelecké, historické, archeologické a národopisné zbierky, ktoré múzeum v rámci svojej špecializácie zhromažďuje, odborne spracováva a ochraňuje, sú sprístupnené verejnosti formou stálych expozícií, výstav a rôznorodých kultúrnych aktivít, ktoré sa tešia veľkej obľube najmä u detí a mládeže.

Múzeum v Kežmarku

„Múzeum v Kežmarku 14.5.2022. Múzeum si pripravilo 4 aktivity pri príležitosti““ Noci múzeí a galérií.““ Cieľom aktivít je priblížiť sa nielen odbornej verejnosti, ale aj rodinám s deťmi a to pútavou formou:
17:00-19:00 prezentácia témy: „“Kežmarské školy budované na hradbách““-rozprávanie o 2 kežmarských školách z 3 rôznych pohľadov(archeológia, história, architektúra)- v podaní odborných zamestnancov múzea
vstupné zadarmo

19:30-21:00 nočné prehliadky hradu „“Putovanie hradom vo svetle legiend““ obohatené divadelným a hudobným vystúpením žiakov umeleckej školy ZUŠ A. Cígera z Kežmarku vstupné 5 €,(deti do 12 rokov zadarmo)“

Východoslovenská galéria

Počas Noci múzeí a galérií 2022 si prezriete vo Východoslovenskej galérií päť výstav: Ruka na konci ramena – Spolu(práca) v českom a slovenskom umení, Výstava Ján Vasilko – Internal waves, Výstava Jozef Kornúcik – Situácie, Grafika jedno médium a Zreštaurované diela. Pre rodiny s deťmi pripravujeme tvorivé dielne a bábkové predstavenie „Prečo nekvitneš? Množstvo komentovaný prehliadok s kurátormi a umelcami, predstavenie monografie Svetlany Fialovej, burzu umeleckých kníh, návštevu depozitára a prezentáciu novo-nakúpených diel. Koncert BIOS a pivo VSG galérie od Padreho. Tešíme sa na vás.