Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne.
Je pokračovateľom Lesníckeho múzea v Bratislave, ktoré bolo súčasťou Zemědělského múzea (1927), a Mestského múzea vo Zvolene (1942). Od roku 1992 spája vo svojej činnosti poslanie oboch týchto historických a pamäťových inštitúcií. V roku 2008 sa múzeum stalo organizačnou súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Ateliér.EM a Open-air galéria ZáHRADA

„Ateliér.EM vznikol v roku 2009 ako open-air multifunkčný priestor, ktorý organizuje výstavy, rezidenčné pobyty a workshopy. Nachádza sa v autentickom prostredí záhrady a sochárskeho ateliéru renomovanej sochárky, medailérky a zakladateľky moderného slovenského šperku a medaily Erny Masarovičovej (1926 – 2008). Iniciátorkou a autorkou projektu a open-air galérie je sochárka Kata Kissoczy.
Na rohu Gorazdovej a Langsfeldovej ulice sa nachádza Open-air galéria ZáHRADA (od roku 2013) s vystavenými veľkoformátovými a sochárskymi site specific dielami, ktoré vznikli počas medzinárodných sochárskych sympózií 1-15SEM v rokoch 2009 – 2023.“

Galéria Topoľčany

„Galéria Topoľčany, sídliaca v secesnej budove radnice postavenej v roku 1911 podlá návrhu Imricha Szőtsa, bola založená v roku 2009 na podnet vtedajšieho vedenia mesta Topoľčany.

Programová štruktúra galérie je zameraná na aktuálne tendencie v súčasnom vizuálnom umení. Cieľom je otvoriť cestu k výtvarnému umeniu všetkým, ktorí oň prejavia záujem a predstaviť z neho to najzaujímavejšie. Portfólio spolupracujúcich umelcov je vyberané nielen spomedzi etablovaných umelcov a mladých autorov, ale poskytuje priestor aj na prezentácie študentov umeleckých škôl.

Prevádzkovateľom galérie od roku 2021 je Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.“

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Pamätná výstava Sándora Máraia

„Program:
17:00 – 24:00
Špeciálny výklad: Originálne zbierkové predmety vo výstave
17,30, 19,30, 21,30 – po slovensky
18,30, 20,30, 22,30 – po maďarsky

Možnosť spoločného fotenia s Máraim a jeho manželkou Lolou

Do 22.00 hod. možnosť prehliadky stálych expozícií zriadených v spolupráci s Klubom národnostných menšín: pracovňa Ödöna Mihályiho a grafiky László Miklosovitsa (diela inšpirované Máraim)

Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Oravská galéria v Dolnom Kubíne sídli v Dolnom Kubíne na Hviezdoslavovom námestí v Župnom dome zo 17. storočia, ktorý slúži ako administratívne a výstavné centrum galérie. Zbierkovým fondom patrí medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku. Okrem krátkodobých výstav v štyroch výstavných priestoroch prevádzkuje aj stále expozície: Staré umenie 15. až 19. storočia, Ikony, Slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Štefan Siváň – rezbár z Oravy a Tradičné ľudové umenie – výber. Okrem Župného domu v Dolnom Kubíne prevádzkuje galéria ďalšie vysunuté sezónne expozície z vlastných zbierok: na Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade a Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne.