Múzeum v Kežmarku

15.5.2021

Stručná charakteristika a program:

Múzeum si pripravilo tri aktivity pri príležitosti Noci múzeí a galérií. Cieľom aktivít je priblížiť sa nielen odbornej verejnosti, ale aj rodinám s deťmi a to pútavou formou. Počas akcie bude sprístupnené reinštalovaná expozícia Radničná miestnosť, s odborným výkladom. Prezenčné prednášky sa uskutočnia vo veľkých expozíciách hradu za prísnych hygienických opatrení.

15:30

Prezenčná prezentácia pod názvom 90. výročie vzniku Múzea v Kežmarku. Prezentáciu povedie historik múzea v Kežmarku Mrg. Vladimír Ševc, ktorý predstaví významné medzníky múzea počas 90 rokov. Návštevníci budú mať možnosť nazrieť do samotného vzniku Múzea v Kežmarku a uvidia unikátne fotografie či zbierky múzea. Prezentácia sa uskutoční v konferenčnej miestnosti (v podkrovných priestoroch) Múzea v Kežmarku.

Vstupné zadarmo

16:30

Prezenčná prednáška v priestoroch expozície Cechov a remesiel na Kežmarskom hrade, pod názvom Mágia party, povinnosť čepca, počas ktorej archeologička/etnografička múzea Mgr. Marta Kučerová odprezentuje unikátne zbierky Múzea v Kežmarku – party, čepce, svadobné šatky, či svadobné kroje a iné súčiastky.

Vstupné 3€

18:00

Prednáška prezenčnou formou v priestoroch expozície Meštianskej bytovej kultúry, pod názvom Keď chceš spať sladko, umy sa krátko, ktorá prezentuje každodenné rituály spojené s hygienou, úpravou zovňajška ako žien, tak mužov, ale aj večerné zvyky spojené s modlitbou, líhaním do postele a pod. Počas prezentácie budú návštevníci oboznámení s rituálmi a zvykmi, ktoré sú pre dnešného človeka každodennou súčasťou. Budú mať možnosť dozvedieť sa a vidieť niekoľko kuriozít, ktoré patria aj do zbierkového fondu Múzea v Kežmarku a bežne nie sú návštevníkom prístupné.

Vstupné 3€

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Erika Cintulová

+421 52 4280072
edukacne.programy@kezmarok.com


Hradné námestie 42
06001 Kežmarok

+421 524 280 072