Novohradské múzeum a galéria

14.5.2022

15:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program

Počas podujatia predstavíme stálu expozíciu “Poklady minulosti” cez detaily vystavených artefaktov. Súbežne s Nocou múzeí a galérií prebieha v našich výstavných priestoroch výstava Stratený Novohrad, ktorá prezentuje múzeum ako múzu k tvorbe kolekcie šperkárky Kataríny Žiak. Počas Noci múzeí a galérií predstavíme aj nové pripravované aktivity pre rodiny s deťmi k našej stálej expozícii "Poklady minulosti". Predstavíme nové 3D suveníry "Talizmany Novohradu" - (NE)zabudnuté, ktoré sa budú tlačiť počas podujatia.

15:00 – 17:30 Aktivity pre rodiny s deťmi
16:00 – 18:30 Tlač nových 3D tlač nového suveníru „Talizmany Novohradu“ – „(NE)zabudnuté“
15:00 - 21:00 - Ukryté v detailoch - nekomentované individuálne prehliadky stálej expozície
15:00 - 21:00 - Ukryté v detailoch - nekomentované individuálne prehliadky Umeleckej záhrady

Online:
14:30 – 19:00 Živé panorámy z NMG

Vstupné: Vstup zdarma 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Mgr. Diana Lajzová

+421 902 608 069
lajzova@nmg.sk


Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec

+421 474 332 502

skodova@nmg.sk
kaczarova@nmg.sk
www.nmg.sk
www.facebook.com/nmaglc

regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti so zameraním na historický vývoj Novo- hradu, so špecializáciou na dejiny smaltovníctva, dokumentáciu výroby skla a sklárskeho priemyslu na území Banskobystrického kraja, galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou diel všetkých disciplín výtvarného umenia jednotlivých historických období až po súčasnosť s dôrazom na oblasť Novohradu