Novohradské múzeum a galéria

15.5.2021

15.00-20.00 (online do 21.45)

Stručná charakteristika a program

Program v múzeu:

15:00 - 16:00 - “Šperkársky eko-ateliér” s Janou  Bialovou

17:30 - 19:00 - Komorné komentované prehliadky výstavy “Tajomné brány” s autorkou Janou Bialovou

16:00 - 19:00 - Talizmany Novohradu - ukážka 3D tlače

15:00 - 19:00 - Ukryté v detailoch - nekomentované individuálne prehliadky stálej expozície

 

Program online:

15:00 - 19:00 - Živé panorámy z NMG - FB Live stream

21:30 - premiéra videa “Ukryté v detailoch”

Vstupné: Vstup zdarma 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Diana Lajzová

+421 902 608 069
lajzova@nmg.sk


Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec

+421 474 332 502

skodova@nmg.sk
kaczarova@nmg.sk
www.nmg.sk
www.facebook.com/nmaglc

regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti so zameraním na historický vývoj Novo- hradu, so špecializáciou na dejiny smaltovníctva, dokumentáciu výroby skla a sklárskeho priemyslu na území Banskobystrického kraja, galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou diel všetkých disciplín výtvarného umenia jednotlivých historických období až po súčasnosť s dôrazom na oblasť Novohradu