SNM-Spišské múzeum v Levoči

15.5.2021

Stručná charakteristika a program

Počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií, návštevníkom múzea priblížime život Levočskej bielej panej, prostredníctvom krátkeho filmu, Juliana a tí druhí, spojeného s kvízom. Kvíz obsahuje desať otázok, nadväzujúcich na film.

https://drive.google.com/file/d/1C3Wrrz4xa2_OjrELKU3DxuexLWGXMCIC/view

 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci milovníci histórie, okrem zamestnancov SNM-SML a ich rodinných príslušníkov

Vstupné: 0€

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Miriama Lačná

info@spisskemuzeum.com
053 451 27 86


Námestie Majstra Pavla 40
05401 Levoča

+421 53 451 27 86

info@spisskemuzeum.com
www.spisskemuzeum.com
Facebook