Podtatranské múzeum v Poprade

14.5.2022

16:00 – 20:00

Stručná charakteristika a program

16:00 - vernisáž výstavy "Začepčený Spiš",
16:30 - vystúpenie folklórnej skupiny Zespół Folklorystyczny "Hajduki" z Łapsz Wyżnych - ukážky tradičného čepčenia nevesty a svadboných zvykov z oblasti severného Spiša,
16:00 - 20:00 - komentované prehliadky expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov a výstavy "Začepčený Spiš".
Od 16:00 - do 20:00 tvorivé dielne pre deti - tkanie na hrebeňoch, výroba vlastnej čelenky.
Od 16:00 - do 20:00 fotokútik - možnosť odfotografovania sa v dobovom oblečení. Podujatie podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Vstup voľný.

Vstupné: Zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Stanislava Sojáková

 

+421 527 721 924
sekretariat@muzeumpp.sk


Vajanského 72/4
058 01 Poprad

+421 527 721 924

regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti okresu Poprad