Podtatranské múzeum v Poprade

15.5.2021

15:00 – 20:00

Stručná charakteristika a program

Program vo vnútorných aj vonkajších priestoroch múzea (amfiteáter, remeselnícke dielne):

- ukážky práce popradského rezbára Antona Budzáka

- tvorivé dielne pre deti „Dreviny okolo nás“

- krst knihy insitného rezbára Milana Bocka „Rozhovory s drevom“  a komentovaná prehliadka výstavy jeho diel „Odhaľovanie duše rezbára a dreva“

- hudobný program – ľudová hudba bratov Františkovcov z Batizoviec

- online živé vysielanie cez FB stránku múzea

Vstupné 1 €, deti do šesť rokov vstup voľný

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Stanislava Sojáková

 

+421 527 721 924
sekretariat@muzeumpp.sk


Vajanského 72/4
058 01 Poprad

+421 527 721 924

regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti okresu Poprad