Vlastivedné múzeum v Galante

13.5.2023

15:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program:

15:00 individuálne prehliadky stálych expozícií v hlavnej budove Vlastivedného múzea v Galante
18:00 vernisáž výstavy MERKUR
19:00 prednáška PhDr. Tünde Lengyelovej, CSc. s názvom: Život na šľachtickom dvore v 16. a 17. storočí (prednáška sa uskutoční v spolupráci s občianskym združením Pro Renovatione)
20:00 koncert Spevokolu Zoltána Kodálya v Galante na nádvorí múzea (diriguje: Mónika Józsa)


Vlastivedné múzeum v Galante – Hlavná 976/8, 924 01 Galanta

MLYN V JELKE A TOMÁŠIKOVE

  • VSTUP ZDARMA!


Mlyn v Tomášikove

Vstupné je bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Judit Pukkai

+421 904 505 013
muzeumgalanta.cestovnyruch@zupa-tt.sk


Hlavná 976/8
924 01 Galanta

+421 317 805 535

regionálne múzeum zabezpečujúce komplexnú múzejnú dokumentáciu okresu Galanta so špecializáciou na dejiny mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu