Vlastivedné múzeum v Galante

15.5.2021

Stručná charakteristika a program:

ONLINE 

  • 15:00 - Online vernisáž výstavy Podoby kovu
  • Od 14:00 do 20:00 – kvíz, netradičná prehliadka expozícii pre deti, rozhovor s remeselníkmi

FB: https://www.facebook.com/MuzeumGalanta

Vlastivedné múzeum v Galante

  • Otvorené od 13:00 do 17:00
  • VSTUP ZDARMA + NETRADIČNÁ PREHLIADKA (pre individuálne návštevy)


Vlastivedné múzeum v Galante – Hlavná 976/8, 924 01 Galanta

MLYN V JELKE A TOMÁŠIKOVE

  • VSTUP ZDARMA!


Mlyn v Tomášikove

Vstupné je bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Andrea Cupal Baricová

031/780 55 35
cupal.andrea@zupa-tt.sk


Hlavná 976/8
924 01 Galanta

+421 317 805 535

regionálne múzeum zabezpečujúce komplexnú múzejnú dokumentáciu okresu Galanta so špecializáciou na dejiny mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu