Vlastivedné múzeum v Hlohovci

15.5.2021

17:00 – 20:30 hod.

Stručná charakteristika a program

Hlavná budova – Františkánske námestie 1, Hlohovec

17:00 hod Klavírny koncert Bohuslava Sosnu a hostí

18:00 – 21:00 hod. Prehliadka výstav Svet minerálov a Liečivé rastliny v okrese Hlohovec

Vyhliadková veža Hlohovec

Námestie sv. Michala 1, Hlohovec

18:00 – 20:30 hod. Vyhliadka z veže na večerný Hlohovec, prehliadka expozície starý Hlohovec vo fotografii

Vstup zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Jozef Urminský

+421 908 112 548
urminsky.jozef@zupa-tt.sk

Mgr. Soňa Koleničová

+421 337 300 337
kolenicova.sona@zupa-tt.sk


Františkánske nám.1
92001 HLOHOVEC

+421 337 300 337

urminsky.jozef@zupa-tt.sk
www.muzeumhlohovec.sk

regionálne múzeum zabezpečujúce komplexnú múzejnú dokumentáciu okresu Hlohovec so špecializáciou na dokumentáciu entomofauny JZ Slovenska, na dokumentáciu dejín farmaceutického priemyslu v Hlohovci a dejiny rehole františkánov na Slovensku