Ústredie ľudovej umeleckej výroby

18.5.2019

14:00 – 22:00 hod

Stručná charakteristika a program

Zámerom podujatia je priblížiť návštevníkom výrobu a výrobkyz prírodných pletív, predovšetkým so zameraním na výrobky ÚĽUV-u
a prezentovať tie, ktoré sa nachádzajú v zbierkach MĽUV. K tomuto budúpripravené viaceré aktivity / predvádzanie výroby slovenských a poľských
výrobcov; komentovaná prehliadka výstavy Sláva košíkom; prednáškaVyužitie prírodných pletív v tradičnom prostredí, tvorivé dielne pre veľkých
aj malých.

Motto podujatia: Zapleťte sa s remeslom.

Vstupné: 3 € v prvej inštitúcii, ako ďalšia navštívená inštitúcia 0 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Libuša Jaďuďová,

+421 908 767 720
jadudova@uluv.sk

Paulína Vatrtová

+ 421 905 370 683
paulina.vatrtova@uluv.sk


Obchodná 64
816 11 Bratislava

.: +421 2 527 313 49

craft@uluv.s
www.uluv.sk