Ústredie ľudovej umeleckej výroby

19.5.2018

14:00 – 22:00 hod

Stručná charakteristika a program

Zámerom podujatia je oboznámenie návštevníkov s činnosťami múzea, ktoré súvisia s nadobúdaním predmetov do zbierkového fondu múzea.

Návštevníkov budú počas návštevy podujatia sprevádzať v rámci programu rôzne aktivity – hlavná téma – Vyskúšaj si prácu múzejníka – interaktívna činnosť určená dospelým aj deťom predstaví nadobúdanie predmetov do múzea; prednáška reštaurátorky MĽUV R. Janáčovej – Z truhlice do depozitára – reštaurovanie textilných predmetov; premietanie videodokumentov ako napríklad výroba textilných bábik ai., komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy. Ďalej bude pripravený vedomostný kvíz, aktivity pre deti vymaľuj si vlastný kroj, tkanie na kartóne. Ukážky ľudovoumelckej výroby – spriadanie vlny, maľovanie ornamentov na keramiku, kováčstvo.

Radoslava Janáčová a Romana Nošková z MĽUV pripravia tvorivé dielne s názvom Poďme sa hrať s vlnou – plstenie pre dospelých aj deti.

 

Interaktívna činnosť – Vyskúšaj si prácu múzejníka, ukážky výroby, tvorivé dielne

Vstupné: So zakúpenou vstupenkou v hodnote 2 € v prvom navštívenom múzeu / galérii môžete pokračovať do takmer 40 ďalších až do 24.00 h v Bratislave a Bratislavskom kraji.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mikušiaková Monika

+421 908 767 059
jadudova@uluv.sk

Monika Mikušiaková

+421 908 795 059
mikusiakova@uluv.sk


Obchodná 64
816 11 Bratislava

.: +421 2 527 313 49

craft@uluv.s
www.uluv.sk