Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Galéria ÚĽUV

13.5.2023

14:00 – 20:00

Stručná charakteristika a program

Predajňa ÚĽUV: Obchodná 64, Bratislava

Otvorené: 14:00 – 18:00 hod.


Výstava: Tradícia netradične: Prírodné pletivá

Program v Galérii ÚĽUV Bratislava:

  • Čas konania: od 15:00 – 21:00 hod, sobota
  • Komentované prehliadky – 2 prehliadky,  16:00hod a 18:00 hod. Tomáš Mikolaj
  • Prednáška: Prírodné pletivá a ich využitie v minulosti a dnes, 17:00 Mária Tomová
  • Kvíz pre dospelých a staršie deti
  • Detské hry na dvore, možnosť zahrať sa s drevenými hračkami vo Dvore remesiel
  • Náučný stánok s prírodnými pletivami“ – poznávajme rôzne prírodné materiály (slama, luby, korienky, prútie atď.)
  • Súťaž s #nmgsutaz – každý kto odfotí fotografiu z podujatia a pridá hashtag sa zapojí do súťaže o ceny (3 výhercovia, organizuje SNM)
  • Interaktívne predvádzanie výroby v dielni: Gyürüsiová Valéria- tenko a hrubostáčané šúpolie

Eva Švorcová- šúpolové bábiky

košikár

Dizajn štúdio ÚĽUV

Dobrovičova 13, Bratislava

Kontakt: www.uluv.sk

http://www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/galerie-uluv/dizajn-studio-uluv/2022/v-krajine-remesiel-2021/

https://www.facebook.com/dizajn.studio.uluv

https://www.instagram.com/uluvslovakia/

Otvorené: 14:00 – 20:00 hod.

Program v Dizajn štúdiu ÚĽUV:

  • Čas konania: od 14:00 – 20:00 hod., sobota

Sprievodné aktivity pre deti k výstave Kyjatické inšpirácie – vystrihovanie, lepenie, maľovanie koníka, maľovanie kyjatických motívov, pre väčších: manipulácia s kružidlom

Vstupné: zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Monika Mikušiaková,

+421 908 795 059
monika.mikusiakova@uluv.sk

Mária Hriešik Nepšinská

+421 905 780 054
maria.hriesiknepsinska@uluv.sk


Obchodná 64
816 11 Bratislava

+421 2 527 313 49