Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Galéria ÚĽUV

18.5.2024

15:00 – 21:00

Stručná charakteristika a program

Galéria ÚĽUV

Otvorené: 15.00 – 21.00 hod.
Obchodná 64, Bratislava

Výstava
Tradícia netradične: Ľan a konopa

Program

15.00 – 21.00 - Sprístupnenie výstavy, premietanie video dokumentov o spracovaní úžitkových poľných rastlín

15.00 – 21.00 - Kvíz pre dospelých a staršie deti

15.00 – 21.00 - Komentované prehliadky s kurátorkami výstavy | Radoslava Janáčová, Ingrid Ondrejičková

15.00 – 21.00 - Detské hry s drevenými prvkami

15.00 – 19.00 - Interaktívne predvádzanie spracovania žihľavy | OZ Karpatské Slnko – Duchoslav a Weleslawa

15.00 – 21.00 - Maratón paličkovania | kluby Priadky a Vretienko (pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava)

17.00 – 18.00 - Reprezentačný hudobno-slovný program o typických ľudových hudobných nástrojoch Slovenska | majster ĽUV Marian Plavec

18.00 – 19.00 - Prednáška o módnej tvorbe  |  Yarina Lahoda

Predajňa ÚĽUV

Otvorené: 15.00 – 18.00 hod.
Obchodná 64, Bratislava

Dizajn štúdio ÚĽUV

Otvorené: 15.00 – 20.00 hod.
Dobrovičova 13, Bratislava

Výstava
Kresba v priestore

 Kresba v priestore /predvádzanie drotárstva, sprievodné aktivity pre deti 

15.00 – 20.00 hod. Sprístupnenie výstavy a predvádzanie drotárstva | Martina Piatková

15.00 – 20.00 hod. Výtvarné aktivity pre deti

Vstupné:

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Monika Mikušiaková,

+421 908 795 059
monika.mikusiakova@uluv.sk

Mária Hriešik Nepšinská

+421 905 780 054
maria.hriesiknepsinska@uluv.sk


Obchodná 64
816 11 Bratislava

+421 2 527 313 49