Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Galéria ÚĽUV

15.5.2021

13.00 – 20.00 hod. (posledný vstup 19:30 hod.)

Stručná charakteristika a program

Výstava:

Majstri hudobných nástrojov – hudobné nástroje v ľudovej kultúre na Slovensku

Predajňa ľudových umeleckých výrobkov

Obchodná 64, Bratislava, otvorené: 13.00 – 18:00 hod.

 

Program:

prehliadka výstavy / spoznaj hmatom hudobné nástroje

premietanie krátkych filmov / výroba hudobných nástrojov, profily majstrov

interaktívne 3D modely hudobných nástrojov

3D tlačené modely hudobných nástrojov

predvádzanie výroby ľudovými umeleckými výrobcami ÚĽUV

 

On-line program:

Od píšťalky k husličkám, prednáška Mgr. art. Petra Jantoščiaka, kurátora výstavy Majstri hudobných nástrojov

Tanečná scéna s projektom „Show Your Step“ na výstave Majstri hudobných nástrojov v Galérii ÚĽUV

v hlavnej úlohe Marek Grega – choreograf SĽUK-u a performer

3D zdigitalizované modely 11 vybraných zbierkových predmetov zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby a SNM – Hudobného múzea k výstave Majstri hudobných nástrojov

Výstava Majstri hudobných nástrojov – video k výstave

Handrárska píšťala – náučné video

Trombita – náučné video

Fujara a 6-dierková pastierska píšťala – prednáška Mgr. Márie Mizeráková, kurátorky Múzea ľudovej umeleckej výroby

Katalóg k výstave Majstri hudobných nástrojov

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Libuša Jaďuďová,

+421 908 767 720
jadudova@uluv.sk

Martina Polakovičová

+ 421 905 370 683
martina.polakovicova@uluv.sk


Obchodná 64
816 11 Bratislava

+421 2 527 313 49