Hradné múzeum vo Fiľakove

Podujatie sa uskutoční na Fiľakovskom hrade a v Mestskom vlastivednom múzeu, a ponúka zaujímavý a bezplatný celovečerný program:
18:00 – Mestské vlastivedné múzeum
– komentovaná prehliadka výstavy „Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov z Fiľakova“,
– premietanie archívnych filmov múzea
19:00 – Hrad Fiľakovo
– otvorenie výstavy „Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť“ v hradnom múzeu,
– Divadlo z domčeka – bábkarské predstavenie „Princ Bajaja“,
– koncert miestnej skupiny „Hajni és a fiúk“,
– ohňová šou.