Hradné múzeum vo Fiľakove

Mestské vlastivedné múzeum vo Fiľakove

14.5.2022

18:00 - 23:00

Stručná charakteristika a program

Od 18:00 do 23:00 hod. - Mestské vlastivedné múzeum:
- 18:00 - 18:20 komentovaná prehliadka dočasnej výstavy "Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov z Fiľakova" v slovenskom jazyku
- 18:30 - 18:50 komentovaná prehliadka uvedenej výstavy v maďarskom jazyku
- 19:00 - 23:00 premietanie archívnych filmov múzea.

Od 19:00 do 23:00 hod. - Hrad Fiľakovo:
- 19:00 otvorenie výstavy „Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť“, ktorá pochádza z dielne Súkromnej školy umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre. Výstava predstaví autentické repliky šperkov, zbraní, vojenskej výzbroje, odevných doplnkov a ďalších predmetov, používaných v jednotlivých historických obdobiach. Súčasťou programu bude aj prezentácia umeleckých odborov tejto školy.

- sprievodný program:
20:00 - 20:40 Divadlo z domčeka – predstavenie s názvom „Princ Bajaja“,
21:00 - 22:00 koncert miestnej skupiny „Hajni és a fiúk“,
22:10 - 22:25 ohňová šou.


 

Vstupné: Zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Gábor Illés

+421 950 596 501
illeshazy.gabor@gmail.com


Hlavná 14
986 01 Fiľakovo

+421 474 382 017

muzeum@hradfilakovo.sk
www.hradfilakovo.sk

Rregionálne múzeum dokumentujúce dejiny mesta Fiľakovo s dôrazom na dejiny hradu Fiľakovo.