Banícke múzeum v Rožňave

13.5.2023

16:00 - 23:00

Stručná charakteristika a program:

Historická expozícia - Banícke múzeum v Rožňave

- prehliadky expozície

Sprievodné podujatia:
- každú celú hodinu - Kurátorské komentované prehliadky Historickej expozície

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

- prehliadky všetkých výstav

Sprievodné podujatia:
• 18:00 h. – Tvorenie s Milanom Laciakom, autorom výstavy Gemerské impresie
• 20:00 h. - ,,Prečo oni?“ - Náučno-vzdelávací seminár k výstave Tí, ktorí (ne)prežili

Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel

- prehliadky všetkých expozícii v rámci ZC Sentinel
- jazda banským vláčikom do štôlne Alexander

Sprievodné podujatia:
1. 17:00 h. - Alfa a omega – život vlčej svorky – prednáška spojená s múzejno-pedagogickými aktivitami
2. 19:00 h. - Prezentácia nových interaktívnych prvkov Expozície baníctva a hutníctva Gemera
3. 21: 00 h. - Kurátorská komentovaná prehliadka Expozície baníctva a hutníctva Gemera s dôrazom na Rožňavskú Meterciu

Vstupné: 3 Eur platí do všetkých prevádzok, deti do 6 rokov majú vstup zdarma.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Erika Hermélyi Gecelovská

+421940 108 384
info@banmuz.sk


Šafárikova 31
048 01 Rožňava

Zážitkové centrum SENTINEL / Šafárikova 43, Rožňava
Historická expozícia / Šafárikova 31, Rožňava
Galéria / Námestie baníkov 25, Rožňava

+421 940 108 384

Regionálne múzeum so zameraním na baníctvo a hutníctvo a na dokumentáciu výtvarného umenia na území Gemera.