Literárne a hudobné múzeum

15.5.2021

od 15:00

Stručná charakteristika a program:

V rámci podujatia Noc múzeí a galérií ponúka ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici online podujatie pri príležitosti jubilujúcich literárnych i hudobných osobností: Jozefa Mokoša, Pavla Hrúza, Dagmar Gregorovej-Prášilovej a Jána Cikkera:

ONLINE Rendez vous 2021

Dagmar Gregorová-Prášilová a listy jej rodičov

Čo sa skrýva v kufri Jána Cikkera

Video:

odkaz na:

https://www.youtube.com/channel/UCTzMWwgtH6AfcXQgFyypxLg/videos

www.facebook.com/LHMBB

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

 Mgr. Radka Hadová

+421 940 644 690
lhmbb.svk@gmail.com


Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Literárne a hudobné múzeum

Lazovná č. 9
975 58 Banská Bystrica

Vedúca múzea: Mgr. Soňa Šváčová, PhD
+421 48 47 107 73
veduci.lhm@svkbb.eu

špecializované múzeum dokumentujúce literárny a hudobný život na strednom Slovensku, výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov na území Slovenska