Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

15.5.2021

15:00 – 20:00

Stručná charakteristika a program

  • Sprievodca pre rodiny s deťmi v expozícii v Pamätníku SNP
  • Online omaľovánky
  • Online animované video „Príbeh o Števkovi“
  • Virtuálna prehliadka výstavy SNP 1944
  • Online výstava www.oslobodenieslovenska.sk

Vstupné: Bezplatný vstup do expozície v Pamätníku SNP

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Michaela Bučeková, marketing

0918 899 404
michaela.bucekova@muzeumsnp.sk


Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica

+421 918 899 430
+421 48 24 51 124

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou dokumentujúce vývoj slovenskej spoločnosti v období druhej svetovej vojny a protifašistického odboja