LESY Slovenskej republiky štátny podnik Lesnícke a drevárske múzeum

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne.
Je pokračovateľom Lesníckeho múzea v Bratislave, ktoré bolo súčasťou Zemědělského múzea (1927), a Mestského múzea vo Zvolene (1942). Od roku 1992 spája vo svojej činnosti poslanie oboch týchto historických a pamäťových inštitúcií. V roku 2008 sa múzeum stalo organizačnou súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Slovenská národná galéria – Zvolenský zámok

16:00 – 23:00
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA
Interaktívna prehliadka expozícií zámku tematicky zameraná na ročné obdobia, alegórie a živly v zbierke gotického a barokového umenia.
18:00 – 19:00
HISTORICKÝ ZELOVOC
Komentovaná prehliadka vybranej časti expozície Európske maliarstvo 16.-19. storočia s kurátorkou Zuzanou Ludikovou.
22:00 – 23:00
ŠTEKLIVÉ CHUTE NIZOZEMSKA (18+)
Neformálne rozprávanie pred obrazmi starých majstrov s kurátorkou Zuzanou Ludikovou.
Zabudnuté remeslá na zámku – sprievodné podujatie na nádvorí
Vstupné: 3 €