Tekovské múzeum v Leviciach

výstavy: Dni fotografie v Leviciach 2023

sprevádzanie stálou expozíciou s hranými scénkami z regionálnej histórie: / hrajú herci z Teáter Komika/ – 19.00 – 21.30, história lekárnictva-história hradu-archeológia-cechy a remeslá-spoločenský život, Ladislav Bielik august 1968, ľudový odev

skrytá krása hmyzu a rastlín: ukážka práce entomológa a botaničky

prechádzka stavebnými dejinami hradu: sprevádzanie po zaujímavých miestach hradného areálu -15.00 a 18.00 (účastníci prechádzky prineste si baterky alebo čelovky)

vo víre múzejného prachu: ukážka práce etnografa

ako sa ošetrujú zbierkové predmety: ukážka práce konzervátora

šúpoliarka E. Hlavatá: výroba predmetov zo šúpolia

SKALNÉ OBYDLIA V BRHLOVCIACH
10.00 – 21.00

komentovaná prehliadka usadlosti č 142. Dozviete sa
mnoho zaujímavostí z tradičného života obce Brhlovce a jej okolia.
Predaj tradičných brhlovských podlievaných buchiet a štrúdlí – od 12.00

VODNÝ MLYN V BOHUNICIACH
10.00 – 21.00

komentovaná prehliadka mlynárskej usadlosti
ukrytej na samote za obcou Bohunice pri potoku Sikenica.
Ukážky remeselníkov od 14.00
hrnčiarstvo a košikárstvo