Tekovské múzeum v Leviciach

15.5.2021

od 10:00 hod. – 20:30 hod.

Stručná charakteristika a program

Program múzea- online odkaz bude zverejnený na http://www.muzeumlevice.sk/ , facebook - Tekovské múzeum v Leviciach

Program:

  • Krátky dokument o Siegfriedovi Kollonichovi
  • Dokudráma – Rytier zlatej ostrohy
  • Prednáška - Z entomologického depozitára múzea
  • Prednáška – Práca prírodovedcov múzea
  • Prednáška – Sprievodca odbornej činnosti etnografa v múzeu

 


Tekovské múzeum bude otvorené od 10:00 hod. – 20:30 hod.

Podľa aktuálnych hygienických nariadení

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Peter Pleva

+421 949 116 687
info@muzeumlevice.sk


Sv. Michala 40
934 69 Levice

+421 366 312 112

regionálne múzeum dokumentujúce vývoj prírody a spoločnosti na území okresu Levice, s užšou špecializáciou na dokumentáciu ľudovej kultúry na území južného Tekova a západného Hontu