Mestské múzeum - Fándlyho fara v Seredi

13.5.2023

10:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program:

V MÚZEU:
10.00, 11.00 a 19.30 h. Komentované prehliadky expozícií múzea
15.00 - 17.00 h Prednášky:

 PhDr. Eva Vrabcová: Pôsobenie katolíckej cirkvi v Seredi - stručný prehľad dejín
 Mária Diková: Z histórie obce Dolný Čepeň - gróf Štefan Takács Tolvay a jeho manželka Irma, rod. Szászy – nová akvizícia fotografií a dokumentov v zbierke múzea
 Ing. pplk. Ondrej Urban: Štefan a Jozef Takács Tolvayovci - vojenská kariéra grófov

V MÚZEJNEJ ZÁHRADE:

18.00 – 19.00 h Komorný koncert TRIO IMPRESSION - Terézia Sobeková – flauta,
Eric Harrison – klarinet, Monika Harrison - klavír

Vstupné: 2 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mária Diková

+421 950 894 373
muzeum@sered.sk

Ul. M. R. Štefánika 8
926 01 Sereď

+421 950 894 373