CVTI SR – Múzeum školstva a pedagogiky

15.5.2021

18:00 – 24:00 na webe msap.sk

Stručná charakteristika a program

FENOMÉN SPOLUPRÁCE

Virtuálna prehliadka výstavy predstaví spoluprácu Múzea školstva a pedagogiky s Ateliérom reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografii VŠVU, ktorá vznikla pred niekoľkými rokmi. Aj keď každé pracovisko má svoje špecifické poslanie, obnova krehkej papierovej krásy i v podobe školských dokumentov, bola tým momentom, kde sa tieto celoštátne inštitúcie vzájomne stretli.

Výsledkom sú pre múzeum obnovené pamiatky a pre školu edukovaní, zruční študenti, ktorí sa prácou s predmetmi približujú k svojmu snu – zodpovedného a žiadaného reštaurátora. Prezentovať a ukázať túto zaujímavú, náročnú cestu sme sa rozhodli prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

 

Link https://bit.ly/3dJQ8HE

iba online program

Vstupné: Zdarma


KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Zuzana Kunšteková

+421 917 693 235
zuzana.kunstekova@cvtisr.sk

Charkovská 1
851 01 Bratislava

+421 917 693 235

zuzana.kunstekova@cvtisr.sk
www.msap.sk

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou zamerané na múzejnú dokumentáciu vývoja školstva a pedagogiky na Slovensku