CVTI SR – Múzeum školstva a pedagogiky

18.5.2024

11.00 - 22.00

Stručná charakteristika a program

Stála expozícia
Dejinami školstva
Výstava 
M_2016

 

Program
17.00

Na hodine otázok a odpovedí 

Predstavujeme novú stálu expozíciu Dejinami školstva; v rozhovore s kurátorkami novej stálej expozície Martinou Kočí a Danielou Vaněkovou sa môžete opýtať na všetko, čo Vás zaujíma

20.00
Stará škola x Nové múzeum 

Otvárame výstavu M_2016 spojenú s témami premeny budovy Masarykovej obecnej ľudovej školy na múzeum a s dianím okolo sťahovania múzejnej inštitúcie; o projekte rekonštrukcie budovy porozpráva jej autor, architekt Tomáš Čechvala, s ktorým si zároveň posvietime na zaujímavé miesta v nových priestoroch Múzea školstva a pedagogiky

Vstupné:  5 € (v prípade prvej navštívenej inštitúcie)


KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Mgr. Zuzana Kunšteková

+421 917 733 489
programy.msap@cvtisr.sk

Charkovská 1
851 01 Bratislava

+421 917 693 235

zuzana.kunstekova@cvtisr.sk
www.msap.sk

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou zamerané na múzejnú dokumentáciu vývoja školstva a pedagogiky na Slovensku