Múzeum Obchodu Bratislava

13.5.2023

15:00 - 22:00

Stručná charakteristika a program

Od 15:00 hod Znovuotvorenie expozície Múzea obchodu Bratislava po rekonštrukcii 18:00 do 22:00 hodKoncert: „Polish Blues Show VII.“ – GED, Amiya, Coffee Experiment

Vstupné: permanentka 5 € alebo riadne vstupné múzea

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mgr. Richard Jakubík

+421 948 434 199
muzeumobchodu@gmail.com


Linzbothova 16
821 06 Bratislava

+421 245 243 167

muzeumobchodu@gmail.com
www.muzeumobchoduba.sk

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na komplexnú múzejnú dokumentáciu vývoja obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu v SR od jeho prvopočiatkov až po súčasnosť