Múzeum Obchodu Bratislava

18.5.2024

10.00 – 22.00 (posledný vstup 21.30)

Stručná charakteristika a program

Program

Otvorené: 10.00 – 22.00 (posledný vstup 21.30)

10.00 - Otvorenie expozície Múzea obchodu Bratislava

12.00 - Expozícia Múzejný pivovar kde je možné ochutnať naše Múzejné pivo uvarené v Múzeu obchodu Bratislava, pre návštevníkov noci múzeí.

18.00 - Koncert „Polish Blues Show VIII.“ :

18.00 - Paranoja

19.15 - Onus Blues

20.30 - Blues Fighters

Vstupné: permanentka 5 € alebo riadne vstupné múzea

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Mgr. Richard Jakubík

+421 948 434 199
muzeumobchodu@gmail.com


Linzbothova 16
821 06 Bratislava

+421 245 243 167

muzeumobchodu@gmail.com
www.muzeumobchoduba.sk

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na komplexnú múzejnú dokumentáciu vývoja obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu v SR od jeho prvopočiatkov až po súčasnosť