Mestské múzeum v Pezinku

13.5.2023

10:00 - 20:00

Stručná charakteristika a program:

10.00 - 20.00 stála expozície ZO ZEME približujúca minulosť Pezinka a okolie prostredníctvom archeologických výskumov a ich výsledkov - individuálne prehliadky

10.00 - 20.00 výstava PREMENY / Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945 mapuje stavebný rozvoj mesta v priestoroch parcelovaných mestských a súkromných pozemkov, pasienkov či záhrad. Hlavnú pozornosť venuje projektom, ktoré dali v 1. polovici 20. storočia Pezinku novú, modernú tvár. - individuálne prehliadky

14.00 - 15.30 Pezinské architektúry 1. pol. 20. storočia - prechádzka mestom so zastávkami pri stavbách, ktoré v Pezinku vyrástli v 1. polovici 20. storočia

18.00 - 19.30 PREMENY / Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945 - komentovaná prehliadka

Vstupné: žiaci, študenti, seniori: 0,50 €
dospelí: 1,00 €
školská skupina: 5,00 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

PhDr. Petra Pospechová

+421 905 703 174
pospechova@mestskemuzeumpk.sk


M. R. Štefánika 1
902 01 Pezinok

+421 33 641 23 06
+421 910 953 943

regionálne múzeum dokumentujúce dejiny mesta Pezinok