Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

v Liptovskom Mikuláši

14.5.2022

18:00 - 22:30

Stručná charakteristika a program:

18:00 - 22:30 v interiéri múzea: za neznámym hlasom - poznávanie spevavcov spojené s tvorivou dielňou, informačný kiosk, z poľnej kuchyne - poznávanie divokých jedlých rastlín a húb; zaujímavosti o vesmíre, premietanie historických dokumentov, skladačky - Važecký kras, zostup rebríkom do krasovej expozície, bezočivé chrobáky - poznávanie života v jaskyniach, viazanie jaskyniarskych uzlov, výstup na rozhľadňu múzea.

Vstupné: 9 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Eva Mauritzová

044/5477211
eva.mauritzova@smopaj.sk


Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš

044/5477211

smopaj@smopaj.sk
www.smopaj.sk

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou pre oblasť ochrany prírody a krajiny