MÚZEUM SENICA

14.5.2022

20:00 - 22:00


Stručná charakteristika a program

Múzeum Senica funguje ako regionálne múzeum, ktorého cieľom a poslaním je ochrana, dokumentácia a uchovanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.

Svoju vedeckovýskumnú, dokumentačnú, prezentačnú, edičnú a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameriava na archeológiu, históriu, etnografiu, umenie, prírodu a osobnosti z mesta Senica a priľahlého regiónu.

Vstupné: Zadarmo

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Mgr. Tomáš Motus

0944751252
tomas.motus@senica.sk


Štefánikova 724/20
905 01 Senica

+421 944 751 252