SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

15.5.2021

15.00 - 24.00 hod.

Stručná charakteristika a program:

- program v múzeu
- on-line prezentácia
- virtuálna prehliadka
- iná forma prezentácie

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Andrej Solár - riaditeľ

+421 915 807 494
mkchs@snm.sk


Istrijská 68
841 07 Bratislava

+421 915 807 494

mkchs@snm.sk
www.snm.sk/mkchs