SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

18.5.2024

12:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program:

Expozície

Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Výstava

Výstava fotografií handicapovaných umelcov pod záštitou Slovenského zväzu telesne postihnutých.

Program
12.00 - 21.00 (posledný vstup o 20.30)

Individuálne prehliadky výstavy Slovenského zväzu telesne postihnutých a stálych expozícií SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.

Pre najmenších návštevníkov budú k dispozícii pracovné listy, ktoré im spestria prehliadku múzea.

14.00

Diskusia o činnosti Slovenského zväzu telesne postihnutých.

17.30

Špeciálna komentovaná prehliadka výstavných a expozičných priestorov SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.

 

 

Vstupné: Jednotné vstupné: 5,- Eur (platí sa v prvej navštívenej inštitúcii a platí do všetkých ďalších inštitúcií). Deti do 12 rokov a osoby ZŤP: zdarma.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mgr. Gabriela Hederová

+421 2 204 93 101
gabriela.hederova@snm.sk

Mgr. Mária Garanová Krišťáková

+421 2 204 93 103
maria.kristakova@snm.sk


Istrijská 68
841 07 Bratislava

+421 915 807 494

mkchs@snm.sk
www.snm.sk/mkchs