Národopisné múzeum

v Liptovskom Hrádku

18.5.2024

17:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program:

Program "Na noc múzejníkom" ponúka prehliadky stálych expozícií, ale i hravý edukačný program, kde návštevníci na rôznych stanoviskách v múzeu absolvovaním jednoduchých úloh spoznajú akým rôznym činnostiam sa ľudia v múzeu venujú. Úspešným absolvovaním všetkých stanovíšť získajú návštevníci Certifikát malého múzejníka.

Vstupné - Dospelí: 2,00; deti: 1,00

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Ing. Silvia Vančová

+421 948 136 892
silvia.vancova@liptovskemuzeum.sk


Partizánska 153
033 01 Liptovský Hrádok

+421 44 522 2485
+421 940 995 725

program@liptovskemuzeum.sk
www.liptovskemuzeum.sk