NYÁRYOVSKÁ KÚRIA Kultúrno-spoločenské centrum Bučany

13.5.2023

15:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program

KEĎ SA PÁNI ZIŠLI

15.00 h, 16.00 h a 19.00 h
Scénky zo života Zayovcov v podaní skupiny Fringia

18.00 h
Lettere amorose
Koncert súboru Le nuove musiche
Hilda Gulyás - soprán
Desiree Wöhrere - viola da gamba/lirone
Jakub Mitrík - chitarrone/baroková gitara

od 16.00 h do 19.00 h
Remeselné tvorivé dielne
Starodávne občerstvenie

Podujatie projektu NÁVRAT ZAYOVCOV DO BUČIAN,
ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Podujatie celoeurópskeho projektu NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

V spolupráci so ZZP Bučany

Vstupné: Zdarma

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mgr. Dagmar Nováková

+421 904 54 54 36
info@nyaryovska-kuria.sk


Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
Námestie sv. Floriána 108/6
919 28 Bučany

0904 54 54 36