NYÁRYOVSKÁ KÚRIA Kultúrno-spoločenské centrum Bučany

15.5.2021

od 17.30 do 20.30 h

Stručná charakteristika a program

 • Noc múzeí v Nyáryovskej kúrii

  Program:

  Povedz mi, otec...
  Výstava o živote a tvorbe Michala Beláka

  (Nielen) sedem smrteľných hriechov
  Výstava obrazov Tomáša Kasala

  Päť rokov kultúry
  Prezentácia fotografií z uskutočnených podujatí

  POSKLADANÁ KÚRIA
  Aktivita pre deti

  NARODENINOVÝ DARČEK
  Súťaž pre návštevníkov


Oslava 5. výročia činnosti Kultúrno-spoločenského centra Bučany

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Dagmar Nováková

+421 904 54 54 36
info@nyaryovska-kuria.sk


Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
Bučany 108

919 28 Bučany

0904 54 54 36