NYÁRYOVSKÁ KÚRIA Kultúrno-spoločenské centrum Bučany

18.5.2024

17:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program

od 17.00 h do 21.00 h
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ V NYÁRYOVSKEJ KÚRII

17.00 h
MAĽUJ AKO TOMÁŠ
Tvorivá dielňa pre deti inšpirovaná tvorbou Tomáša Kasala

18.00 h
ZAMYSLENIE III.
Komentované prehliadka výstavy autorských obrazov Tomáša Kasala

19.00 h
KRÁTKO O ŽIVOTE
Koncert pesničkára Luba Konečného

Vstupné: Zdarma

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mgr. Dagmar Nováková

+421 904 54 54 36
info@nyaryovska-kuria.sk


Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
Námestie sv. Floriána 108/6
919 28 Bučany

0904 54 54 36