Podduklianske osvetové stredisko

vo Svidníku

18.5.2024

21:00 - 23:00

Stručná charakteristika a program

Pozorovanie nočnej oblohy s astronómom VAP Hvezdáreň Roztoky pre širokú verejnosť, planetárne pexeso, výstavy fotografa Dušana Ignáca a maturitných prác ŠUP Svidník.

Vstupné: Zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024


​Sovietskych hrdinov 160/74
089 01 Svidník

+421 54 7521068