Ponitrianske múzeum v Nitre

15.5.2021

12:00 - 20:00 hod.

Stručná charakteristika a program:

V Ponitrianskom múzeu v Nitre budú sprístupnené všetky aktuálne výstavy a expozície. Okrem toho sa zameriame na prezentáciu práce odborných pracovníkov formou sprievodných podujatí.

Expozícia: Skvosty dávnovekého Slovenska
Dlhodobé výstavy: Život v lesných a vodných biotopoch
Nitriansko v zrkadle dejín
Krátkodobá výstava: Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom

Sprievodné podujatia:
- Tvorivá dielňa archeológia - Zahrajme sa na archeológov
- Tvorivá dielňa história – Stará Nitra v obrazoch, Projekcia zdigitalizovaných zbierkových predmetov PM
- Tvorivá dielňa reštaurátorské a konzervátorské práce
- Tvorivá dielňa Otvorený zoologický depozitár spojený s komentovanou prehliadkou kuriozít v zbierkach Ponitrianskeho múzea v Nitre.


Regulácia počtu návštevníkov vo výstavných miestnostiach podľa aktuálne platných nariadení ÚVZSR

Vstup voľný

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Zuzana Vilčeková

+421 948 194 385
zvilcekova@muzeumnitra.sk,


 

Štefánikova tr. č 1
949 01 Nitra

+421 948 197 894

info@muzeumnitra.sk
www.muzeumnitra.sk

múzeum s krajskou pôsobnosťou, dokumentujúce vývoj prírody a spoločnosti na území Nitrianskeho samosprávneho kraja