SNM-Historické múzeum

15.5.2021

od 10.00 do 18.00 hod., posledný vstup 17.00 hod.

Stručná charakteristika a program

Podujatia pre verejnosť podľa aktuálnych protipandemických opatreni

TRIANON – ZROD NOVEJ HRANICE

komentovaná prehliadka výstavy - M. Besedič

o 11.00 zraz vo výstave (2. poschodie)

N89 – CESTA K SLOBODE

komentovaná prehliadka výstavy - E. Belušák, Z. Luprichová

o 16.00 zraz vo výstave (3. poschodie)

ZA HRADBAMI JE BEZPEČNE!

komentovaná prehliadka areálu Bratislavského hradu - J. Kucharík

o 14.00 h a o 18.00 h zraz pri pokladni múzea.

Online SNM – Historické múzeum

#muzeumkvamdomov

Verejne dostupné už publikované komentované prehliadky a filmy k výstavám a expozíciám SNM – Historického múzea na jednom mieste

https://www.snm.sk/?aktuality-3&clanok=muzeum-k-vam-domov

NOVINKY

online výstava N89 alebo 10x o slobode

Online výstava N89 alebo 10x o slobode so sprievodným slovom a interaktívnymi hrami jednoduchým spôsobom približuje 10 základných ľudských slobôd v období socializmu v Československu. Slobodu prejavu, zhromažďovania, vierovyznania, slobodné voľby, slobodu tlače, nakupovania, cestovania, umenia, slobodu v hudbe, slobodnú ochranu životného prostredia. Väčšina z týchto občianskych slobôd bola obmedzovaná alebo potláčaná. Ako sa to prejavovalo v každodennom živote ľudí sa deti dozvedia pri virtuálnej prehliadke s interaktívnymi hrami.

https://exhibition.indihu.cz/view/N89alebo10xoslobode2021-04-29T110206715Z/start

 

Kvíz Ako dobre poznáš najstaršie Dejiny Slovenska?

Spolu s lišiakom Žigom deti putujú dejinami Slovenska od praveku po Veľkú Moravu. Lišiak Žigo deťom pomôže nájsť správnu odpoveď na kvízové otázky, ale občas ich aj poriadne pomýli. Deti sa napríklad dozvedia, aké nápisy sú na minciach, ktoré razili Kelti v Bratislave alebo akým spôsobom života žili Avari.

https://exhibition.indihu.cz/view/PutovaniedejinamiSlovenska12021-04-29T104323671Z/start

Vstupné: 3 €/osoba nad 10 rokov 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

.

+421 915 99 33 01
bratislavskyhrad@snm.sk


Zámocká
811 01 Bratislava-Hrad

+421 915 993 301 ,03,

bratislavskyhrad@snm.sk
www.snm.sk/hm