SNM-Historické múzeum

Bratislavský hrad

13.5.2023

15:00 - 00:00 (posledný vstup o 22:30)

Stručná charakteristika a program

Tematickým programom podujatia si pripomíname 306. výročie narodenia uhorskej a českej kráľovny a rakúskej arcivojvodkyne Márie Terézie (13. 5. 1717 – 29. 11. 1780).

Obdobie panovania Márie Terézie bolo zlatou érou v histórii Bratislavského hradu a Bratislavy.

 

16.00 Mária Terézia a Bratislavský hrad

Komentovaná prehliadka priestorov Bratislavského hradu spojených s Máriou Teréziou a Františkom Lotrinským. Sprevádza Juraj Kucharík.

17.00 Príbeh holíčskej manufaktúry

Komentovaná prehliadka rovnomennej výstavy s kurátorkou Andreou Milanovou.

18.00 Na slávu a chválu – barokové umenie

Komentovaná prehliadka výstavy Na slávu a chválu – kresťanské motívy zo zbierok  výtvarného umenia SNM – Historického múzea s kurátorkou výstavy Hanou Kližanovou

19.00 Mária Terézia a Bratislavský hrad

Komentovaná prehliadka priestorov Bratislavského hradu spojených s Máriou Teréziou a Františkom Lotrinským. Sprevádza Juraj Kucharík.

20.00 Kráľovná Mária Terézia na portrétoch

Prezentácia portrétov Márie Terézie na prednáške kurátorky Martiny Vyskupovej.

21.00 Baroková hudba

Večerný koncert študentov Cirkevného konzervatória Bratislava.

22.00 Kelti v Bratislave

Komentovaná prehliadka rovnomennej výstavy a nálezov z keltsko-rímskeho obdobia s kurátorom Jurajom Kucharíkom.

PRE DETI

16.00 – 18.00 TVORIVÉ DIELNE U LIŠIAKA

Tvorivosť na výtvarné motívy fajansy vyrobenej v manufaktúre v Holíči. Vedie Katarína Bašteková.

 

*zmena programu vyhradená

Vstupné:

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

.

+421 915 99 33 01
bratislavskyhrad@snm.sk


Zámocká
811 01 Bratislava-Hrad

+421 915 993 301 ,03,

bratislavskyhrad@snm.sk
www.snm.sk/hm