SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

13.5.2023

15:00 – 22:00

Stručná charakteristika a program:

Kukučínová 15,   Modra

Sprístupnená expozícia: Z dejín modranskej keramiky                                                                                                      Sprístupnená Galéria Ignáca Bizmayera - expozícia: Figuralisti. Od džbána k figurálnej tvorbe                                                                                                             Sprístupnená výstava: Juraj Hanulík: 50 rokov tvorby Slovenskej ľudovej majoliky


 

Štúrova 84,  Modra

Sprístupnené expozície: Ľudovít Štúr a moderné Slovensko, Pamätná izba Ľ. Štúra.                                                                     Sprístupnená výstava: Premeny slovenských a českých žien v modernej histórii                                                                    15:00 - 18:00 h. Ukážky vyšívania modranských vzorov (Modranky jak vyšité a hostia), ukážky paličkovania    

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mgr. Katarína Hýllová, Phd.

 
+421 336 472 765
katarina.hyllova@snm.sk


Štúrova 84
900 01 Modra

+421 336 472 765
+421 905 719 273