SNM-Múzeum Červený Kameň

13.5.2023

19:00 - 22:00

stručná charakteristika a program

Múzeum Červený Kameň zaháji počas tejto noci svoju novú sezónu, a to otvorením novej výstavy Za portrétom, ktorú hradní kurátori odhalia návštevníkom v procese vzniku. Doplnia ju kurátorské výklady v hradnej expozícii zamerané na tie najzaujímavejšie, ale aj bežne neprístupné portréty z hradných depozitárov. Špeciálnym bodom programu bude výklad historika Haralda Skalu venovaný portrétom husárov zo zbierky Múzea Červený Kameň, pri príležitosti nedávno vydanej publikácie Červenokamenské portréty dôstojníkov Pálffyho husárov

Podujatie doplnia novo sprístupnené priestory hradnej lisovne, ktoré budú venované téme vinárstva na Červenom Kameni a tiež priestory severnej bašty, prezentujúce obranný systém hradu v novom šate. 

Podujatie sa bude konať od 19:00 do 22:00. 

Kurátorské výklady budú začínať každú pol hodinu.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mgr. Ľuboš Haršány

+421 33 690 58 07
lubos.harsany@snm.sk


Častá
900 89 Častá

+421 33 690 58 03