SNM-Múzeum Červený Kameň

18.5.2024

19:00 - 22:00

stručná charakteristika a program

Odievanie. Téma roka 2024 v SNM-Múzeum Červený Kameň je historické odievanie. Tejto téme sa bude venovať aj Noc múzeí a galérií. Pôjde konkrétne o sériu troch prednášok, ktoré sa počas jedného večera niekoľkokrát zopakujú. Všetky sa pritom budú zameriavať na zbierkové predmety, ktoré bežný navštevník počas roka nemá možnosť vidieť, lebo sú uložené v depozitároch. Kurátor Jozef Tihányi sa bude venovať nedávno zreštaurovanej voskovej soche Panny Márie, v rámci toho tiež jej unikátnym brokátovým šatám, ktoré sú staršieho datovania ako socha samotná. Ivana Janáčková, kurátorka a riaditeľka SNM-Múzea Červený Kameň predstaví návštevníkom niekoľko kusov historických odevov, predovšetkým uniforiem, ktoré patria k tým pár kúskom historických odevov zachovaných v miestnom depozite textílí. Kurátor Peter Rybárik zameria pozornosť návštevníkov na štítky z prilieb granátnikov a porozpráva, čím všetkým môžu byť tieto miniatúrne predmety zaujímavé.

Výstava

Za portrétom

Program

19:00 – 22:00 (každú pol hodinu):

  • prednáška o novo zreštaurovanej voskovej soche Panny Márie
  • prednáška a uniformách, jediných kusoch textílií z depozitáru SNM-MČK
  • prednáška o helmách granátnikov
  • ochutnávka miestnych vín v hradnej lisovni

 

Vstupné: 5€

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Mgr. Ľuboš Haršány

+421 33 690 58 07
lubos.harsany@snm.sk


Častá
900 89 Častá

+421 33 690 58 03