SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

13.5.2023

16:00 - 22:00

Stručná charakteristika a program

SNM – MUK počas podujatia NMaG 2023 s programom Daj mi Janičku jablčko dam ti svoje srdečko predstaví bohatú kolekciu vyšívaných i tlačených násteniek súvisiacich s tradičným ľudovým, ale aj mestským interiérom 20. storočia, vrátane ukážky dobovej kuchyne... Počas celého podujatia sa návštevníci môžu tešiť na kurátorský sprievod výstavou, vystúpenie ženskej speváckej skupiny Svidníčanka, "divadelné uzdravenie" v podaní Jaroslavy Sisákovej (DAD) a Valérie Fürješovej (Divadlo Jonáša Záborského) v spolupráci s Ligou za duševné zdravie, premietanie dokumentu Ukrajinské mamy i prednášku o tkáčstve v podaní Ľuby Vladykovej, rod. Šmajdovej. Nezabudli sme ani na tvorivé dielne tradičnej výšivky a gastronómiu inšpirovanú ako inak našimi mamami a na najmenších návštevníkov čaká detský kútik s retro hračkami.                                               

Počas celého dňa budú verejnosti sprístupnené 3 expozície SNM – MUK podľa bežných otváracích hodín a platného cenníka.

Vstupné: Do expozícií: podľa cenníka. Na podujatie: VOĽNÝ VSTUP

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Ing. Ľudmila Ražina

+421 908 795 086
ludmila.razina@snm.sk


Centrálna 258
089 01 Svidník

+421 54 245 10 01

sekretariat-muk@snm.sk
www.snm.sk