SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

15.5.2021

10.00 – 21.00

Stručná charakteristika a program

Stručná charakteristika a program: Počas celého dňa budú verejnosti sprístupnené 3 expozície SNM – MUK. Virtuálny priestor ponúkne online prezentáciu "Ide svaďba zhory, nakryvajte stoly...", ktorá priblíži fragment jednej  z najdôležitejších udalostí v živote človeka – svadby. Svadobné zvyky a obyčaje sa zachovali nielen v živej pamäti našich predkov, ale aj v múzeách. Inak tomu nie je ani v Slovenskom  národnom múzeu – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku na severovýchode Slovenska. O svadobných zvykoch spod Makovice, múzejnej inštalácii jakubianskej svadby či svadobných inšpiráciách v umeleckej tvorbe národného umelca Dezidera Millyho sa dozviete na… /link/

Hlavná kultúrno-historická expozícia 10.00 – 21.00,
Umelecko-historická expozícia Galéria Dezidera Millyho 10.00 – 21.00,
Národopisná expozícia v prírode (skanzen) 10.00 – 18.00

Vstupné: podľa platného cenníka, cena 1 vstupenky rovnaká ako v cenníku, vstupenka platí pre všetky expozície

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Ing. Ľudmila Ražina

+421 908 795 086
ludmila.razina@snm.sk


Centrálna 258
089 01 Svidník

+421 54 245 10 01

sekretariat-muk@snm.sk
www.snm.sk