Múzeum Tatranského národného parku, ŠL TANAPu

15.5.2021

18.00 – 22.00

Stručná charakteristika a program

On-line koncert lokálnej skupiny Rasdalman (19.30)

krátke filmy o lese a práci ŠL TANAPu
https://www.lesytanap.sk/sk/video-galeria/

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Ing. Gabriela Chovancová PhD.,

+421 903 987 501 gabriela.chovancova@lesytanap.sk

Ing. Peter Michelčík,

+421 903 987 571 peter.michelcik@lesytanap.sk

Tatranská Lomnica 64
059 60 Vysoké Tatry

+421 524 780 311

sekretariat@lesytanap.sk
muzeum@lesytanap.sk
www.lesytanap.sk