Múzeum TANAP-u

pri Správe Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

14.5.2022

17:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program

Pripravujeme pre Vás:
17:30 Ukážky sokoliarstva a lesnej pedagogiky prostredníctvom sokoliarov majstra Vagana
18:30 Varenie v lese - predstaví sa šéfkuchár Ľubomír Šmindák
19:30 ,, Aby nás svište nevypískali" formou prezentácie nám život svišťov bližšie predstaví pán Pavel Ballo
20:30 večerné kino (rozprávky pre deti)

- celý program bude sprevádzaný pestrou škálou ekohier a kreatívnou dielňou pre všetkých návštevníkov

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Ing. Gabriela Chovancová PhD.,

+421 903 987 501 gabriela.chovancova@lesytanap.sk

Ing. Peter Michelčík,

+421 903 987 571 peter.michelcik@lesytanap.sk

Tatranská Lomnica 64
059 60 Vysoké Tatry

+421 524 780 311

sekretariat@lesytanap.sk
muzeum@lesytanap.sk
spravatanap.sk