Múzeum TANAP-u

pri Správe Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

18.5.2024

16:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program

PROGRAM
16:00 Otvorenie podujatia a lektorovaný vstup - komentovaný vstup v prírodovednej časti expozície múzea
17:00 Biosférická rezervácia Tatry (15 min.) - premietanie filmu o Biosférickej rezervácii Tatry
17:30 Skleníkové plyny, klimatická zmena a tatranské lesy (45-60 min.) - prednáša Ing. P. Fleischer PhD.
18:30 Biosférická rezervácia Tatry (15 min.) - premietanie filmu o Biosférickej rezervácii Tatry
19:00 Hohenlohe, knieža Tatier (59 min.) - pútavý dokumentárny film Branislava Molnára o významnej osobnosti histórie Tatier; po filme bude nasledovať beseda so spolutvorcom dokumentu Marcelom Tobisom
20:15 Lektorovaný vstup a ukončenie podujatia - komentovaný vstup v prírodovednej časti expozície múzea
UKÁŽKY: * paleontologického výskumu * odkrývania nálezu skameneliny * spoznávania drevín * chovu včiel * tvorby včelárskych rámikov * objavovanie a napodobovanie prírodných fraktálov * lektorované vstupy do múzea *
Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne z papiera a dreva, včelárska dielňa a ekohry pre návštevníkov.
VSTUP JE VOĽNÝ

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Ing. Miroslav Gregor

+421 905 366 748 miroslav.gregor@tanap.sk

Tatranská Lomnica 14064
059 60 Vysoké Tatry

+421 524 780 311