SNM - Prírodovedné múzeum

15.5.2021

Otváracie hodiny: 09:00 - 18:00

Stručná charakteristika a program:

Program v múzeu

Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi
Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska 
Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme 
Zázrak prírody - Klenoty Zeme 
Expozície PM

Odvrátená strana Slovenska 
Výstava slovenského dokumentaristu a fotografa Tomáša Hulíka predstavuje súčasný stav kultúrneho a prírodného dedičstva v krajine, ako dedičstvo obdobia socializmu, ktoré nás poznačilo viac, než sme si schopní priznať.

Odvrátená strana Slovenska
Film dokumentaristu a fotografa Tomáša Hulíka je príbehom o tom, čo sme zdedili, čo sme stratili a čo na tomto našom Slovensku vlastne všetci robíme. Film prístupný v priestoroch výstavy


Program online 

Otvorenie a autorský sprievod výstavou Odvrátená strana Slovenska
Výstavou sprevádza autor Tomáš Hulík

Kultúrne dedičstvo Slovenska - zaslúžime si ho?
Debata odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva s Tomášom Hulíkom, autorom výstavy Odvrátená strana Slovenska. Účinkujú: Jozef Lenhart, historik umenia, Jana Gregorová, Katedra architektúry, Stavebná fakulta STU v Bratislave a Tomáš Michalík, Trenčianske múzeum v Trenčíne

Zvíťazia peniaze nad rozumom? 
O environmentálnych záťažiach na Slovensku
Debata kurátorov Prírodovedného múzea s Tomášom Hulíkom, autorom výstavy Odvrátená strana Slovenska
Účinkujú: Ján Kautman, zoológ, riaditeľ Prírodovedného múzea, Ivona Kautmanová, mykologička, Bronislava Voleková, mineralogička, Eliška Gbúrová Štubňová, botanička

Vstupné: 3 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Zuzana Vášáryová, vedúca Centra múzejnej komunikácie


zuzana.vasaryova@snm.sk


Vajanského náb. 2
810 06 Bratislava

+421 220 469 154
+421 220 469 127
+421 220 469 148 (pokladňa)
+421 204 69 109