SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov

15.5.2021

od 10:00 do (ako budú múzea na Žižkovej)

Stručná charakteristika a program:

- program v múzeu: prehliadka expozície
- on-line prezentácia: Quiz o karpatských Nemcoch
- virtuálna prehliadka
- iná forma prezentácie

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Katrin Litschko

 
+421 917 071 040
katrin.litschko@snm.sk


Žižkova 14 (vstup zo Žižkovej 16)
810 06 Bratislava

+421 254 415 570

mkkn@snm.ak
www.snm.sk