Slovenské technické múzeum, Expozícia NKP Solivar

15.5.2021

17:00 - 20:45 hod.

Stručná charakteristika a program

PREHLIADKY AREÁLU MÚZEA:

17:00, 18:30 (veľký okruh)

Maximálny počet 30 návštevníkov pri dodržaní protipandemických opatrení.

Výstup na vežu objektu Skladu soli

Maximálne 2 návštevníci naraz

20:00 Divadelné predstavenie divadla PORTÁL - komorné divadlo bez opony

INDIVIDUÁLNA PREHLIADKA STÁLYCH EXPOZÍCIÍ A VÝSTAV:

Sprístupnené  budú expozície a výstavy v objekte Skladu soli

VSTUPNÉ: 2,00 €, zľavnené 1,00 € / osoba

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Ivan Baláž, Mgr. PhD.

+421 55 2451 133, 0918 965 708
ivan.balaz@stm-ke.sk


Námestie osloboditeľov 4
080 05 Prešov – Solivar

+421 517 754 354