Slovenská národná galéria – Galéria výtvarného umenia Schaubmarov mlyn

„Príroda alebo „divočina“ existujú ako konštrukty ľudskej mysle, ktoré staviame
do opozície voči „civilizovanému“, čiže človekom obývanému a stvárnenému
prostrediu. Výstava predstavuje diela (najmä) súčasných slovenských umelkýň
a umelcov, ktoré/í sa zaoberajú témou divokej prírody.

Historická usadlosť sa podarila zachovať v takmer pôvodnom stave, vrátane
architektúry a technického zariadenia mlyna. Mlynárska expozícia je ukážkou
vývoja mlynárstva v malokarpatskej oblasti od 18. storočia až do polovice 20.
storočia