Banícka expozícia v Pezinku

18.5.2024

19:00 - 23:00

Stručná charakteristika a program

Banícka expozícia sa nachádza v budove Základnej umeleckej školy E. Suchoňa v centre mesta Pezinok. Expozícia je venovaná histórii baníctva v Pezinku a jeho okolí. Návštevníci tu môžu vidieť predmety súvisiace s ťažbou rúd, staré fotografie, mapy banských diel, minerály z Pezinského rudného revíru a repliku banskej štôlne.

Vstupné:  Dobrovoľné vstupné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

PhDr. Lucia Šurinová

+421 905 234059
info@banicipezinok.sk


M.R. Štefánika 9
Pezinok

+421 905 369 117

info@banicipezinok.sk