Banícka expozícia v Pezinku

13.5.2023

18:00 - 24:00

Stručná charakteristika a program

Banícka expozícia v Pezinku dokumentuje banskú činnosť v regióne Malokarpatska, a hlavne v lokalite Pezinok. Expozíciu založili bývalí baníci a jej vzhľadom pripomína baňu. Nakoľko sa nachádza v pivničných priestorom základnej umeleckej školy, ilúzia podzemia je dokonalá. Je to baňa v meste. Súčasťou expozície sú nie len artefakty zo života baníkov, meracie prístroje, lampy, literatúra, ale aj minerály a horniny Pezinsko-Perneckého kryštalinika. Návštevníkov budú sprevádzať bývalí baníci, takže otázky o baníckom chlebíku budú vedieť odpovedať.

Vstupné:  

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

PhDr. Lucia Šurinová

+421 905 234059
info@banicipezinok.sk


M.R. Štefánika 9
Pezinok

+421 905 369 117

info@banicipezinok.sk