Vojenský historický ústav/ Vojenské historické múzeum/Múzejné oddelenie Svidník

Zaujímavé podujatie plné nielen vojenskej histórie ale aj so statickou ukážkou služobných hasičských áut Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, ukážka práce svidníckych hasičov pri pamätníku Míľnik na Dukle, ukážky boja zblízka a dynamická ukážka s použitím cvičnej munície príslušníkmi 2. mechanizovanej brigády v Prešove pri pamätníku Míľnik na Dukle