Vojenské historické múzeum Piešťany - Múzejné oddelenie Svidník

14.5.2022

13:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program

13,00 h Otvorenie podujatia
13,00 – 21,00 h Prehliadka Centrálnej expozície VHÚ – Mo VHM vo Svidníku a exponátov umiestnených v Parku bojovej techniky
13,00 – 20,00 h Propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradu - Regrutačnej skupiny Prešov
13,00 – 21,00 h Statická ukážka kolesovej a pásovej techniky PPÚ/2. mechanizovanej brigády
13,00 – 19,00 h Detské aktivity organizované Centrom voľného času Svidník
16,30 – 17,00 h Ukážka činnosti Vojenskej polície Prešov
17,00 – 17,30 h Prezentácia Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku
13,00 – 20,30 h Prezentácia Klubu vojenskej histórie Svoboda
21,00 h Ukončenie podujatia, zatvorenie expozície múzea

Virtuálna prehliadka expozícií VHM:
- Expozícia Výzbroj československej armády 1945-1992
https://virtualna.info/001/
- Centrálna expozícia Vojenské dejiny Slovenska 1914-1945
https://virtualna.info/002/
Prezentácie časti zbierkového fondu prostredníctvom E-bádateľne Vojenského historické múzea Piešťany:
https://ebadatelnavhm.vhu.sk/home
Prezentácia veľkorozmerných zbierkových predmetov VHÚ VHM Piešťany na území Slovenskej republiky prostredníctvom interaktívnej mapy:
https://mapalokalitexpo.vhu.sk/
Prezentácia vybraných zbierkových predmetov zo zbierok VHM Piešťany prostredníctvom archívu Zo zbierok VHM:
http://www.vhu.sk/zo-zbierok-vhm/
Prezentácia, premietanie filmov VHÚ nahratých na Youtube kanáli VHÚ Bratislava:
https://www.youtube.com/channel/UCSDiaT4kQWLWkaCxbVUVLqg
Prezentácia kníh VHÚ prostredníctvom internetovej stránky www.vhu.sk:
http://www.vhu.sk/501-sk/syntezy-monografie-a-zborniky-vhu-od-roku-1993/

VSTUPNÉ: bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

VHM - Múzejné oddelenie Svidník, mjr. Ing. Miroslav BLAHUT

+421 54 7521398
vhmsvidnik@vhu.sk


Vojenské historické múzeum
Orviská cesta , LDS F-6
921 01 Piešťany

+421 337 913 804

vhmsvidnik@vhu.sk
www.vhu.sk